Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Január
2018
„Inovácia systému pôdnych jednotiek v agrárnej krajine Slovenska - ich mapovanie, digitalizácia a vektorizácia
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
August
2014
„Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv
Justičná akadémia Slovenskej republiky
19 737,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
„Informačno-navádzací systém v obci Kaluža“
Obec Kaluža
25 436,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2019
„Informačno-navádzací systém v obci Kaluža“
Obec Kaluža
25 436,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Marec
2016
„Implementácia umelej inteligencie pre optimalizáciu parametrov vybraných pokročilých procesov obrábania
Technická univerzita v Košiciach
2 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Február
2015
„Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
6 145,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
Máj
2015
„Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30 820,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Február
2013
„Imobilizačné techniky pre prípravu biokatalyzátorov na priemyselnú produkciu prírodných aróm
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
35 276,00 € nenávratná neuvedený
22.
Február
2013
„Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka
Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied
34 121,50 € nenávratná neuvedený
12.
Február
2015
„Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie
Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenská adadémia vied
9 765,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
August
2014
„Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možností ich odstraňovania v ČOV"
Slovenská technická univerzita v Bratislave
24 932,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Január
2015
„Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxiella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied
7 178,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
Júl
2018
„Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis
Univerzita Komenskélio v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Január
2014
„HYDROFOR: Systems of optimal forest management for enhancing the hydrological role of forests in preventing the floods in Bodrog river catchment“
Národné lesnícke centrum
8 275,41 € nenávratná neuvedený
15.
November
2018
„Hurá, poďme sa hrať na ihrisko" Bezúdržbové ihrisko
Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Marec
2015
„Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Univerzita Komenského v Bratislave
23 030,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
November
2018
„Hráme sa a športujeme v dúhovej škôlke“
Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
22.
Október
2014
„Hospodárska budova -živočíšna výroba“
SDP "Kremeň", s.r.o.
246 035,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Apríl
2018
„Horská chata Janka Kráľa“
PRIEMBAU, s.r.o.
1 242 421,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Marec
2017
„Hodnotenie, selekcia a výmena genotypov jačmeňa siateho s pridanou hodnotou pre rôzne šľachtiteľské ciele v agro-ekologických podmienkach Slovenskej republiky a Bulharskej republiky
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2 600,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja