Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
August
2014
„Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií a akustickej emisie
Technická univerzita v Košiciach
22 271,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Máj
2015
„Molekulárno-genetický výskum s farmakogenetickými konsekvenciami u detí s hyperinzulinemickými hypoglykémiam
Univerzita Komenského v Bratislave
23 057,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
August
2022
„Modifikácia asfaltových zmesí odpadovými polyolefínmi ako metóda znižovania environmentálneho zaťaženia
VUIS – CESTY, spol. s r. o
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
29.
Január
2013
„Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia v meste Humenné“
Mesto Humenné
221 015,79 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Október
2016
„Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia v meste Humenné“
Mesto Humenné
248 808,04 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
23.
Apríl
2015
„Modernizácia strojných zariadení“
Ján Vrábeľ
96 192,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Modernizácia rastlinnej výroby – SHR NOFA“
Ing. Norbert Fassinger - NOFA
51 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Júl
2020
„Modernizácia metód spracovania včelích produktov a zvýšenie ich pridanej hodnoty“
Samay, s.r.o.
153 203,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
Marec
2018
„Modernizácia farmy: výstavba skladu zeleniny a rozšírenie strojového vybavenia na pestovanie zeleniny“
EKO OR, s.r.o.
748 741,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2022
„Modernizácia domu smútku“
Obec Mlynárovce
14 249,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2022
„Modernizácia detského ihriska“
Obec Horná Seč
16 523,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2022
„Modernizácia detského ihriska Obec Žalobín“
Obec Žalobín
20 049,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Január
2013
„Modernizácia a rozšírenie výroby obstaraním inovatívnej technológie za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti spoločnosti ROMANDO, s.r.o.
ROMANDO, s.r.o.
145,52 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
Júl
2022
„Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu v obci Úhorná“
Obec Úhorná
32 035,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
August
2022
„Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu v obci Úhorná“
Obec Úhorná
32 035,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Jún
2020
„Modernizácia a inovácia závlahového systému spoločnosti Prima Fruit, a.s.“
Prima Fruit, a.s.
44 916,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
August
2016
„Mobilizácia 2016“
Múzeum Petržalského opevnenia
9 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany SR
7.
November
2018
„Mládež športuje“
Obec Stará Voda, Stará Voda č. 15, 053 34 Stará Voda
39 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Marec
2017
„Mikrohabitatové preferencie sexuálnych a klonálnych foriem pížov rodu Cobitis v povodí Odry a Dunaja
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV - Botanický ústav SAV
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Október
2022
„Miestne komunikácie v obci Hraničné“
Obec Hraničné
25 187,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra