Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Október
2022
„Miestne komunikácie v obci Hraničné“
Obec Hraničné
25 187,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2017
„Miestna občianska poriadková služba v obci Vinodol“
Obec Vinodol
95 765,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10.
Október
2022
„Miestna komunikácia p.č. 809/1, 862/1, 811/1, k.ú. Jastrabá“
Obec Jastrabá
22 793,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
November
2020
„Miestna akčná skupina MALOHONT-animácie“
Miestna akčná skupina MALOHONT
125 516,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2015
„Metabolický syndróm u adolescentov
Univerzita Komenského v Bratislave
13 665,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2023
„Materská škola FVZ 12kW Lipovec“
Obec Lipovec
43 231,78 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Február
2015
„Matematické modely alokácie biomasy v mladých porastoch vybraných druhov listnatých drevín
Národné lesnícke centrum
5 345,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2.
August
2016
„MAS Podunajsko, o.z. - príprava stratégie CLLD“
MAS Podunajsko o.z.
11 799,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
August
2016
„MAS DUNAJ, o.z. – prípravná podpora“
MAS Dunaj, o.z.
9 498,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2018
„Mami, oci, poďme von!“
Športový klub Bradlan Brezová, Baranecká 999/54A, 906 13 Brezová pod Bradlom
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Máj
2014
„Magnetoelektrický jav a spin-fonónová väzba v oxidoch prechodných kovov
Ústav experimentálnej fyziky SAV
2 700,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Marec
2016
„Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Ústav experimentálnej fyziky SAV
2 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28.
Október
2020
„LÉGIE 100 – Expozície Legiovlaku v SR 2020“
Nadácia Milana Rastislava Štefánika, nadácia
12 800,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
August
2014
„Látkovo-energetické cykly ako indikátory disturbancií terrestrickcých ekosytémov
Technická univerzita vo Zvolene
15 214,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
Júl
2020
„Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie mladých žien a vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti“
Európska migračná agentúra
100 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8.
Marec
2022
„Kultúrny dom Bukovec - rekonštrukcia a modernizácia“
Obec Bukovec
46 772,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Jún
2018
„Kultúrno – spoločenská budova“ zvýšenie energetickej účinnosti
Obec Pata
743 808,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2020
„Kultúra čo nás drží nad vodou“
PRO GLOBAL, s.r.o.
163 128,64 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
15.
November
2018
„Kto sa hrá, nehnevá!"
Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 223, 023 03 Zborov nad Bystricou
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
Február
2018
„Kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja