Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
November
2017
„Miestna občianska poriadková služba v obci Vinodol“
Obec Vinodol
95 765,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10.
Október
2022
„Miestna komunikácia p.č. 809/1, 862/1, 811/1, k.ú. Jastrabá“
Obec Jastrabá
22 793,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
November
2020
„Miestna akčná skupina MALOHONT-animácie“
Miestna akčná skupina MALOHONT
125 516,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2015
„Metabolický syndróm u adolescentov
Univerzita Komenského v Bratislave
13 665,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2023
„Materská škola FVZ 12kW Lipovec“
Obec Lipovec
43 490,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Február
2015
„Matematické modely alokácie biomasy v mladých porastoch vybraných druhov listnatých drevín
Národné lesnícke centrum
5 345,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2.
August
2016
„MAS Podunajsko, o.z. - príprava stratégie CLLD“
MAS Podunajsko o.z.
11 799,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
August
2016
„MAS DUNAJ, o.z. – prípravná podpora“
MAS Dunaj, o.z.
9 498,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2018
„Mami, oci, poďme von!“
Športový klub Bradlan Brezová, Baranecká 999/54A, 906 13 Brezová pod Bradlom
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Máj
2014
„Magnetoelektrický jav a spin-fonónová väzba v oxidoch prechodných kovov
Ústav experimentálnej fyziky SAV
2 700,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Marec
2016
„Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Ústav experimentálnej fyziky SAV
2 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28.
Október
2020
„LÉGIE 100 – Expozície Legiovlaku v SR 2020“
Nadácia Milana Rastislava Štefánika, nadácia
12 800,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13.
August
2014
„Látkovo-energetické cykly ako indikátory disturbancií terrestrickcých ekosytémov
Technická univerzita vo Zvolene
15 214,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
Júl
2020
„Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie mladých žien a vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti“
Európska migračná agentúra
100 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8.
Marec
2022
„Kultúrny dom Bukovec - rekonštrukcia a modernizácia“
Obec Bukovec
46 772,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Jún
2018
„Kultúrno – spoločenská budova“ zvýšenie energetickej účinnosti
Obec Pata
743 808,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2020
„Kultúra čo nás drží nad vodou“
PRO GLOBAL, s.r.o.
163 128,64 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
15.
November
2018
„Kto sa hrá, nehnevá!"
Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 223, 023 03 Zborov nad Bystricou
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
Február
2018
„Kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
August
2017
„Kozy 2020“
Peter Šimko
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra