Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Marec
2016
„Dunajská panva - korelácia a vývoj sedimentárnych fácií a paleoprostredí počas neskorého neogénu
Univerzita Komenského v Bratislave
1 500,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
November
2022
„Dom smútku – stavebné úpravy“
Obec Hrčeľ
27 121,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2022
„Dom smútku Hlinné-stavebné úpravy“
Obec Hlinné
25 999,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Február
2022
„Dom Nádeje - stavebné úpravy"
Obec Marhaň
27 996,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2022
„Dokončenie rekonštrukcie DS Sejkov“
Obec Sejkov
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2022
„Dodávka zariadení – komunálna technika, obec Lovča “
Obec Lovča
22 308,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Február
2024
„Dobudovanie infraštruktúry pre voľnočasové aktivity
Mesto Hanušovce nad Topľou
13 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
10.
Jún
2013
„Dobrovoľník pre Burundi“
Občianske združenie Dvojfarebný svet
7 200,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22.
November
2019
„Dobre vykonané je vždy lepšie ako dobre povedané.“
MFK Revúca, Priemyselná 306/9, 050 01 Revúca
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Júl
2022
„Digitálne talenty pre Moldavsko – Slovensko pre talenty: program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom a Moldavskom (Digitálne talenty)
EMA – Development and Mobility Agency
34 060,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8.
Júl
2022
„Detské ihrisko-novostavba“
Obec Malá Domaša
23 386,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Detské ihrisko – Vyšný Mirošov“
Obec Vyšný Mirošov
11 418,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Detské ihrisko – Vlkovce“
Obec Vlkovce
11 558,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
November
2013
„Detské ihrisko – ródeo býk“
René Pavlík
9 968,52 € nenávratná neuvedený
6.
Október
2022
„Detské ihrisko – Horná Ždaňa“
Obec Horná Ždaňa
20 695,37 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
November
2018
„Detské ihrisko v oddychovej zóne“
Obec Rakovnica, Rakovnica č. 150, 049 31 Rakovnica
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Október
2014
„Detské ihrisko v obci Veľká Tŕňa“
Obec Veľká Tŕňa
14 945,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Marec
2015
„Degradácia kompozitných konštrukcií vystužených vláknami pri cyklickom zaťažení
Žilinská univerzita v Žiline
40 939,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Október
2019
„Čistá Žovkva 2.0: Energoefektívne a ekologické nakladanie s vodou“
Enviroline, s.r.o., Košice
197 946,67 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26.
Jún
2020
„Činnosť a aktivity MAS“
OZ Malokarpatský región
215 738,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra