Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
August
2016
„Vypracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou“
MAS TRI DOLINY, o.z.
11 950,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
November
2019
„Vypracovanie podnikateľského plánu pre dovoz certifikovanej prémiovej kávy z Etiópie
Samay, s.r.o.
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26.
Júl
2016
„Vypracovanie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (stratégia CLLD)“
Občianske združenie Dolné Záhorie
10 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
August
2014
„Vymedzenie hraníc druhu u parazitov rýb: morfológia verzus gény a chromozómy
Parazitoloqický ústav SAV
22 627,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Február
2015
„Vplyv vnútrodruhových a medzidruhových kompetičných vzťahov na produkčno-ekologické vlastnosti porastov buka a smreka
Národné lesnícke centrum
6 154,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Vplyv kvality biopaliva na emisie plynov a emisie tuhých častíc z domácich kotlov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 700,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Marec
2016
„Vplyv kremíka na toxicitu ťažkých kovov a nebezpečných stopových prvkov pri poľnohospodárskych plodinách
Univerzita Komenského v Bratislave
2 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
„Voľný pohyb osôb a uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Paneurópska wsoká škola
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Apríl
2016
„Vlastnosti syrov vyrobených s autochtónnymi baktériami mliečneho kysnutia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
„Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
Ústav anorganickej chémie SAV
32 470,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2018
„Vitajte v novom futbalovom klube“
Futbalový klub Nová Dubnica, P. O. Hviezdoslava 14/2, 018 51 Nová Dubnica
2 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2018
„Viacúčelové ihrisko“ Považany
Obec Považany, Považany, 916 26 Považany
38 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2019
„Viacúčelové ihrisko“ Považany
Obec Považany, Považany, 916 26 Považany
38 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Máj
2019
„Viacúčelové ihrisko v obci Danišovce“
Obec Danišovce
87 478,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
August
2019
„Viacúčelové ihrisko v obci Danišovce“
Obec Danišovce
87 478,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
December
2014
„VEREJNÉ PRIESTRANSTVO V OBCI VYŠNÁ HUTKA“
Obec Vyšná Hutka
21 627,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
September
2017
„Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií
Univerzita Komenského v Bratislave
28 236,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
August
2016
„V Partnerstve a s jasnou stratégiou“
MAS LABOREC, o.z.
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2015
„Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení
Technická univerzita v Košiciach
7 318,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
November
2013
„Úprava priestranstva pred domom kultúry – 3. etapa“
Obec Studenec
19 934,74 € nenávratná neuvedený