Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
August
2019
„Viacúčelové ihrisko v obci Danišovce“
Obec Danišovce
87 478,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
December
2014
„VEREJNÉ PRIESTRANSTVO V OBCI VYŠNÁ HUTKA“
Obec Vyšná Hutka
21 627,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
September
2017
„Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií
Univerzita Komenského v Bratislave
28 236,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
August
2016
„V Partnerstve a s jasnou stratégiou“
MAS LABOREC, o.z.
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2015
„Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení
Technická univerzita v Košiciach
7 318,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Júl
2022
„Úprava verejného priestranstva v okolí Obecného úradu“
Obec Závada
23 395,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
November
2013
„Úprava priestranstva pred domom kultúry – 3. etapa“
Obec Studenec
19 934,74 € nenávratná neuvedený
15.
Júl
2022
„Úprava interiérových priestorov kultúrneho domu v obci Klčov“
Obec Klčov
17 437,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Február
2018
„Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku
Ekonomický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
September
2018
„Učíme sa pre život v 21.storočí – ZŠ J.J. Thurzu A. Bernoláka 20, Detva“
Mesto Detva
188 588,77 € nenávratná MPRV SR
12.
Marec
2019
„Učíme odborne a moderne – ZŠ Kukučínova 480/6, Detva“
Mesto Detva
159 890,91 € nenávratná MPRV SR
16.
Jún
2020
„Učíme odborne a moderne – ZŠ Kukučínova 480/6, Detva“
Mesto Detva
154 352,82 € nenávratná MPRV SR
13.
Február
2015
„Tvorba ovsa so znakmi pozitívne ovplyvňujúcimi humánnu výživu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
5 544,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
December
2019
„Tradičná chuť Podpoľania 8. ročník“
Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
23.
November
2021
„Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Lenartov“
Obec Lenartov
615 843,92 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2018
„Svet detí“
Obec Choča, Choča 55, 951 76 Choča
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
August
2014
„Štúdium imunomodulačných a regeneračných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek na in vitro modeli osteoartritídy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24 133,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
Júl
2020
„Štúdia uskutočniteľnosti – logistické centrum biomasy pre energetické účely v regióne mesta Cherson“
Intech Slovakia, s.r.o
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4.
August
2020
„Štúdia uskutočniteľnosti – Budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily“
ELECTRIK, s.r.o.
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4.
August
2016
„Stratégia miestneho rozvoja pre Občianske združenie HOLEŠKA“
Občianske združenie HOLEŠKA
11 840,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra