Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Február
2018
„Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku
Ekonomický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
September
2018
„Učíme sa pre život v 21.storočí – ZŠ J.J. Thurzu A. Bernoláka 20, Detva“
Mesto Detva
188 588,77 € nenávratná MPRV SR
12.
Marec
2019
„Učíme odborne a moderne – ZŠ Kukučínova 480/6, Detva“
Mesto Detva
159 890,91 € nenávratná MPRV SR
16.
Jún
2020
„Učíme odborne a moderne – ZŠ Kukučínova 480/6, Detva“
Mesto Detva
154 352,82 € nenávratná MPRV SR
13.
Február
2015
„Tvorba ovsa so znakmi pozitívne ovplyvňujúcimi humánnu výživu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
5 544,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
December
2019
„Tradičná chuť Podpoľania 8. ročník“
Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
15.
November
2018
„Svet detí“
Obec Choča, Choča 55, 951 76 Choča
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
August
2014
„Štúdium imunomodulačných a regeneračných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek na in vitro modeli osteoartritídy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24 133,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
Júl
2020
„Štúdia uskutočniteľnosti – logistické centrum biomasy pre energetické účely v regióne mesta Cherson“
Intech Slovakia, s.r.o
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4.
August
2020
„Štúdia uskutočniteľnosti – Budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily“
ELECTRIK, s.r.o.
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4.
August
2016
„Stratégia miestneho rozvoja pre Občianske združenie HOLEŠKA“
Občianske združenie HOLEŠKA
11 840,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
August
2016
„Stratégia CLLD – komunitne riadeného rozvoja Občianskeho združenia Ipeľ-Hont“ – prípravná podpora
Občianske združenie Ipeľ - Hont
4 950,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
September
2019
„Stratégia CLLD územia MAS Dolné Považie - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie“
Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
28 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
November
2014
„Stavebné úpravy ovčínov a senníka“
Jastrabá agro s.r.o.
250 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2014
„Stateless“ Roma – identifikácia a ochrana osôb bez štátnej príslušnosti a stratégia prevencie a redukcie tohto problému v spoločnosti
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava
7 200,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
24.
Marec
2017
„Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračným funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc
Univerzita Komenského v Bratislave
1 943,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5.
August
2016
„Spracovanie Stratégie miestneho rozvoja MAS – Dvory a okolie“
MAS – Dvory a okolie
8 898,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2014
„Spoznávame krásy našich regiónov“
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
79 998,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Február
2014
„Spoznávajme krásy našich regiónov“
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
79 998,61 € nenávratná neuvedený
29.
November
2018
„Športom k duševnej pohode“
Obec Kračúnovce, Kračúnovce č. 350, 087 01 Giraltovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR