Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Júl
2017
„Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
Ústav anorganickej chémie SAV
32 470,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2018
„Vitajte v novom futbalovom klube“
Futbalový klub Nová Dubnica, P. O. Hviezdoslava 14/2, 018 51 Nová Dubnica
2 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2018
„Viacúčelové ihrisko“ Považany
Obec Považany, Považany, 916 26 Považany
38 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2019
„Viacúčelové ihrisko“ Považany
Obec Považany, Považany, 916 26 Považany
38 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Máj
2019
„Viacúčelové ihrisko v obci Danišovce“
Obec Danišovce
87 478,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
August
2019
„Viacúčelové ihrisko v obci Danišovce“
Obec Danišovce
87 478,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
December
2014
„VEREJNÉ PRIESTRANSTVO V OBCI VYŠNÁ HUTKA“
Obec Vyšná Hutka
21 627,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
September
2017
„Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií
Univerzita Komenského v Bratislave
28 236,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
August
2016
„V Partnerstve a s jasnou stratégiou“
MAS LABOREC, o.z.
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2015
„Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení
Technická univerzita v Košiciach
7 318,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
Október
2022
„Úprava verejného priestranstva – tvorba oddychovej zóny v obci Devičie“
Obec Devičie
16 267,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2022
„Úprava verejného priestranstva v okolí Obecného úradu“
Obec Závada
23 395,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
November
2013
„Úprava priestranstva pred domom kultúry – 3. etapa“
Obec Studenec
19 934,74 € nenávratná neuvedený
15.
Júl
2022
„Úprava interiérových priestorov kultúrneho domu v obci Klčov“
Obec Klčov
17 437,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Február
2018
„Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku
Ekonomický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
September
2018
„Učíme sa pre život v 21.storočí – ZŠ J.J. Thurzu A. Bernoláka 20, Detva“
Mesto Detva
188 588,77 € nenávratná MPRV SR
12.
Marec
2019
„Učíme odborne a moderne – ZŠ Kukučínova 480/6, Detva“
Mesto Detva
159 890,91 € nenávratná MPRV SR
16.
Jún
2020
„Učíme odborne a moderne – ZŠ Kukučínova 480/6, Detva“
Mesto Detva
154 352,82 € nenávratná MPRV SR
13.
Február
2015
„Tvorba ovsa so znakmi pozitívne ovplyvňujúcimi humánnu výživu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
5 544,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
November
2022
„Turisticko-informačný kiosk“
Mesto Spišská Stará Ves
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra