Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Marec
2015
„Riešenie problematiky nízkotaviteľných popolovin pri spaľovaní biomasy"
Žilinská univerzita v Žiline
27 754,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Október
2022
„Revitalizácia verejného priestranstva v obci Roztoky“
Obec Roztoky
14 059,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2022
„Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Svidnička“
Obec Svidnička
14 932,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Január
2020
„REVITALIZÁCIA POSILŇOVNE“
Občianske združenie Mladosť Nové Zámky, Zdravotnícka 5279/3, 940 51 Nové Zámky
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Marec
2016
„Relaxácia a fotoindukované javy v chalkogenidových sklách v systéme Ge-As-S (Se)
Ústav experimentálnej fyziky SAV
1 350,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2022
„Rekonštrukcia – Dom smútku Očová“
Obec Očová
39 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
August
2022
„Rekonštrukcia – Dom smútku Očová“
Obec Očová
39 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Január
2013
„Rekonštrukcia vonkajšieho rekreačného bazéna pri hoteli Rubín“ v Dudinciach
Kúpele Dudince, a.s.
500 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Október
2022
„Rekonštrukcia vodovodu na ulici Potok - Matiašovce“
Obec Matiašovce
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Júl
2022
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom roľníckom dome“
Obec Závadka
12 979,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Marec
2014
„Rekonštrukcia skladu a nákup technológie – Plešivec“
Ing. Attila Fazekas SHR
119 985,95 € nenávratná neuvedený
28.
November
2017
„Rekonštrukcia skladov pre rastlinné komodity“
W & V, spol. s r.o.
39 568,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2022
„Rekonštrukcia šatní TJ Hermanovce“
Obec Hermanovce
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála v obci Nemečky“
Obec Nemečky
23 386,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2022
„Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce“
Obec Selce
16 561,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Rekonštrukcia mostových objektov v obci Lipovce“
Obec Lipovce
49 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2022
„Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka v obci Fričovce“
Obec Fričovce
36 875,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Rekonštrukcia MK - Štôla“
Obec Štôla
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2022
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Záhradné“
Obec Záhradné
39 996,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Marec
2022
„Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Osikov“
Obec Osikov
27 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra