Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Október
2022
„Revitalizácia verejného priestranstva v obci Roztoky“
Obec Roztoky
14 059,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2022
„Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Svidnička“
Obec Svidnička
14 932,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Január
2020
„REVITALIZÁCIA POSILŇOVNE“
Občianske združenie Mladosť Nové Zámky, Zdravotnícka 5279/3, 940 51 Nové Zámky
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Marec
2016
„Relaxácia a fotoindukované javy v chalkogenidových sklách v systéme Ge-As-S (Se)
Ústav experimentálnej fyziky SAV
1 350,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2022
„Rekonštrukcia – Dom smútku Očová“
Obec Očová
39 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
August
2022
„Rekonštrukcia – Dom smútku Očová“
Obec Očová
39 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Január
2013
„Rekonštrukcia vonkajšieho rekreačného bazéna pri hoteli Rubín“ v Dudinciach
Kúpele Dudince, a.s.
500 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Október
2022
„Rekonštrukcia vodovodu na ulici Potok - Matiašovce“
Obec Matiašovce
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Júl
2022
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom roľníckom dome“
Obec Závadka
12 979,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Marec
2014
„Rekonštrukcia skladu a nákup technológie – Plešivec“
Ing. Attila Fazekas SHR
119 985,95 € nenávratná neuvedený
28.
November
2017
„Rekonštrukcia skladov pre rastlinné komodity“
W & V, spol. s r.o.
39 568,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2022
„Rekonštrukcia šatní TJ Hermanovce“
Obec Hermanovce
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála v obci Nemečky“
Obec Nemečky
23 386,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2022
„Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce“
Obec Selce
16 561,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Rekonštrukcia mostových objektov v obci Lipovce“
Obec Lipovce
49 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2022
„Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka v obci Fričovce“
Obec Fričovce
36 875,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Rekonštrukcia MK - Štôla“
Obec Štôla
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2022
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Záhradné“
Obec Záhradné
39 996,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Marec
2022
„Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Osikov“
Obec Osikov
27 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2022
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“
Obec Golianovo
21 754,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra