Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Január
2022
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stráňany“
Obec Stráňany
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Júl
2022
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie časť Hornovec“
Obec Slavnica
15 969,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Kalnište“
Obec Kalnište
30 048,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Máj
2022
„Rekonštrukcia kultúrneho domu“
Obec Turík
17 115,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Rekonštrukcia kultúrneho domu“
Obec Stará Bašta
25 346,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2022
„Rekonštrukcia kultúrneho centra – časť 1“
Obec Otrhánky
15 699,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2018
„Rekonštrukcia komunikácií Bžany“
Obec Bžany
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
„Rekonštrukcia komunikácií Bžany“
Obec Bžany
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Júl
2022
„Rekonštrukcia domu smútku“
Obec Mníšek nad Hnilcom
41 331,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2018
„Rekonštrukcia Domu smútku v obci Šandal“
Obec Šandal
33 219,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2019
„Rekonštrukcia Domu smútku v obci Šandal“
Obec Šandal
33 219,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Január
2019
„Rekonštrukcia detského ihriska“
Obec Svrčinovec, Svrčinovec 858, 023 12 Svrčinovec
9 189,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Marec
2022
„Rekonštrukcia chodníkov v obci Slatvina“
Slatvina
48 954,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2014
„REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV NA UL. HLAVNEJ – ČERHOV – II.ETAPA“
Obec Čerhov
19 698,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2022
„Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota“
Obec Kráľova Lehota
25 659,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody“
Obec Veľké Chlievany
17 687,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Malá Hradná“
Obec Malá Hradná
13 108,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2022
„Rekonštrukcia a údržba odvodňovacieho kanála“
Obec Smolnícka Huta
27 570,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Jún
2014
„Rekonštrukcia a modernizácia centra – Tržnica“
Obec Lehota nad Rimavicou
8 104,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Február
2015
„Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5 148,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja