Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Marec
2014
„Psychometrická analýza a syntéza existujúcich nástrojov na diagnostikovanie úzkosti a zvládania záťaže v ošetrovateľstve
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
27 280,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30.
Marec
2015
„Proveniencia a geodynamický vývoj paieozoických sekvencií vnútorných Západných Karpát na základe U-Pb (SHRIMP) vekov zirkónu
Univerzita Komenského v Bratislave
9 521,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5.
August
2014
„Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoidných X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek
Ustav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied
22 350,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Február
2020
„Projekt zabezpečenia správy, údržby, opráv, prevádzky a preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu“
Hydromeliorácie, štátny podnik
400 000,00 € nenávratná MPRV SR
8.
Január
2015
„Projekt obnovy lesa Štátnych lesov TANAPu“
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
693 636,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Máj
2015
„Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
37 380,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Produkcia biosurfaktantov mikroorganizmami z oblakov: Dopad na mikrofyziku oblakov a biotechnológiu.
Chemický ústav SAV
2 650,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
September
2017
„Príprava erytropoetínu, terapeutického hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia
Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav
38 373,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
November
2021
„Príprava a realizácia IX. ročníka týždňa Hovorme o jedle“ a „Príprava a realizácia II. ročníka Podpor svoj odbor“
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
25 630,00 € nenávratná MPRV SR
6.
Máj
2016
„Príprava a charakterizácia grafénu s kontrolovateľnou korugáciou povrchu
Ústav experimentálnej fyziky SAV
1 500,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Máj
2015
„Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj európskeho metalika
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
38 365,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Apríl
2016
„Priestorová pozornosť a počúvanie v zložitých prostrediacti"
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11 801,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30.
Október
2017
„Pri ceste na dedine" - v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielni
Slovenské národné múzeum
83 974,38 € nenávratná MPRV SR
5.
November
2021
„Prezentácia ozbrojených síl Slovenskej republiky, podpora starostlivosti o športové talenty, podporu vrcholového športu a výkonnostného šprotu, podpora procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl Slovenskej republiky, podpora výchovy k vlastenectvu
THE RACE
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29.
November
2021
„Preserving, enhancing and creating world heritage trough virtual tourism
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3 993,46 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Marec
2013
„Premeny dreva“ – zabezpečenie inovatívnej technológie pre STOMS, s.r.o.
STOMS, s.r.o.
162 933,21 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Február
2020
„Preliezkovo“ - detské ihrisko, na ktorom deti užijú množstvo zábavy
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
26.
Júl
2022
„Predĺženie miestnej komunikácie v obci Ostrovany“
Obec Ostrovany
49 945,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Júl
2013
„pre Špeciálnu triedu pri MŠ ul. Nábrežie mládeže 7, 949 01 Nitra na projekt "Deti, ktoré sa nevedia st'ažovat""'
Mesto Nitra
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády
30.
Jún
2020
„Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja