Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Apríl
2016
„Priestorová pozornosť a počúvanie v zložitých prostrediacti"
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11 801,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30.
Október
2017
„Pri ceste na dedine" - v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielni
Slovenské národné múzeum
83 974,38 € nenávratná MPRV SR
5.
November
2021
„Prezentácia ozbrojených síl Slovenskej republiky, podpora starostlivosti o športové talenty, podporu vrcholového športu a výkonnostného šprotu, podpora procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl Slovenskej republiky, podpora výchovy k vlastenectvu
THE RACE
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29.
November
2021
„Preserving, enhancing and creating world heritage trough virtual tourism
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3 993,46 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Marec
2013
„Premeny dreva“ – zabezpečenie inovatívnej technológie pre STOMS, s.r.o.
STOMS, s.r.o.
162 933,21 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Február
2020
„Preliezkovo“ - detské ihrisko, na ktorom deti užijú množstvo zábavy
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
26.
Júl
2022
„Predĺženie miestnej komunikácie v obci Ostrovany“
Obec Ostrovany
49 945,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Júl
2013
„pre Špeciálnu triedu pri MŠ ul. Nábrežie mládeže 7, 949 01 Nitra na projekt "Deti, ktoré sa nevedia st'ažovat""'
Mesto Nitra
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády
30.
Jún
2020
„Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
3.
September
2014
„POZNATKY Z DODRŽIAVANIA KRÍŽOVÉHO PLNENIA ŽIADATEĽOV A PRIJÍMECOV PODPORY FORMOU PRIAMYCH PLATIEB“
Agroinštitút Nitra , štátny podnik
67 139,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2014
„Povrchovo-chemické vlastnosti popolčekov a ich vplyv na technické parametre geopolymérov
Technická univerzita v Košiciach
24 880,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Február
2015
„Povrchovo-chemické vlastnosti popolčekov a ich vplyv na technické parametre geopolymérov
Technická univerzita v Košiciach
7 018,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Porovnávacia štúdia kolobehu uhlíka a jeho rezerv v kontexte ekologickej obnovy krajiny v podmienkach subtropických oblastí Číny a miernych klimatických oblastí Slovenska
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
September
2019
„Pomôžte nám dokázať viac“
"FORMIČKA", Špeciálna základná škola, Kostolné nám. 28, 060 01 Kežmarok
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Marec
2017
„Pokročilé techniky pre praktickú implementáciu stratégií prediktívneho riadenia
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 646,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
August
2014
„Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov".
Slovenská technická univerzita v Bratislave
37 993,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Január
2020
„Pohybom k zdravému životnému štýlu.“
Na jednej vlne, Staré Grunty 3572/264, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
November
2019
„Pohybom k radosti detí“
Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
8 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
November
2019
„Pohybom k radosti detí“
Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
8 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
August
2014
„Podpora využitia potenciálu cestovného ruchu v území MAS TOKAJ - ROVINA“
KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOŠICKÉHO KRAJA
19 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra