Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
August
2014
„Pod Vršatcem – od lenivosti chraň sa pilností“ Hugolín Martin Gavlovič
Miestna akčná skupina Vršatec
415 700,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2014
„Pod Vršatcem – od lenivosti chraň sa pilností“ Hugolín Martin Gavlovič
Miestna akčná skupina Vršatec
415 700,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Október
2019
„Poď sa s nami hrať!“
Obec Klubina, Klubina 67, 023 04 Klubina
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Október
2019
„Plníme športové sny budúcim hviezdam“
Športový klub SUPERNOVA, Udavské 180, 067 31 Udavské
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
August
2014
„Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
33 087,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Marec
2015
„Partnership centre of minorities and youth from cross border regions – Kamienka, Ruski Komarivtsi“
Obec Kamienka
13 593,51 € nenávratná MPRV SR
15.
Máj
2020
„Oživenie MAS Slanské vrch-Topľa“
Tatry-Pieniny LAG
90 578,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
November
2018
„Otvorená záhrada pre deti a rodičov“
Obec Rudina, Rudina 442, 023 31 Rudina
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
August
2014
„Oprava MK k cintorínu Bohúňovo“
Obec Bohúňovo
19 602,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Júl
2022
„Odpočinkové miesto pre cyklistov v obci Lesnica“
Obec Lesnica
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2014
„Oddychové centrum Drienčany – Kolkáreň“
Obec Drienčany
29 438,65 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Február
2020
„Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany“
Obec Veľké Ripňany
96 296,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
15.
November
2017
„Obstaranie techniky na zber tekvíc v spoločnosti J.V.&T. s.r.o."
J.V.&T., s.r.o.
47 320,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2022
„Obnova kultúrneho domu“
Obec Uhorská Ves
19 221,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Obnova chodníka pri ceste III/1724“
Obec Tesáre
23 384,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
August
2022
„Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Nové technológie pri výrobe hliníka - Fyzikálno-chemické a elektrochemické skúmanie sľubných draselných kryolitových sústav
Ústav anorganickej chémie SAV
4 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Január
2018
„Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku "conditional" RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka
Biomedicínske centrum SAV - Ustav experinnentálnei endokrinológie
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
December
2017
„Nové regulačné ijčinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Máj
2017
„Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov
ENVIROCARE, s.r.o.
37 978,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja