Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Marec
2013
Zvýšenie prezentačnej schopnosti dedičnosti, historičnosti a mimoriadnych exponátov Múzea kolies s podporou vedeckej hračky
PRODUKT SK s.r.o.
233 916,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti vývojových chýb
Nadácia Zrak
458 391,95 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Apríl
2021
Modernizácia údržbovej základne -3. etapa, depo Jurajov Dvor - projekčné práce
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
2 697 448,98 € nenávratná MDV SR
1.
Apríl
2021
Modernizácia údržbovej základne -3. etapa, vozovňa Krasňany - projekčné práce
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
1 686 886,48 € nenávratná MDV SR
21.
Marec
2014
Zriadenie krízového centra Dorka vo Zvolene
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar, Kováčska 28, 040 01 Košice
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Zriadenie jednodňovej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
PANMED, s.r.o.
331 139,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova objektu zdravotnej ambulancie v obci Lesenice
Obec Lesenice
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v Tvrdošíne
Mesto Tvrdošín
336 968,73 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
September
2023
Zlepšenie duševného zdravia obyvateľov Chernihivskej oblasti Ukrajiny s osobitným dôrazom na deti a ich rodičov, ženy a starých ľudí poskytnutím odbornej psychosociálnej podpory
Nadácia Integra
179 980,20 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19.
November
2012
zhotovenie priepustov, opravu a rekonštrukciu komunálnych komunikácií
Obec Brezovka
14 000,00 € nenávratná neuvedený
25.
Marec
2014
Zhotovenie priepustov, oprava, rekonštrukcia komunálnych komunikácií a rekonštrukcia mosta
Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03 Jablonov
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Areál Furmanský dvor
Obec Belá nad Cirochou
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Osadenie informačných tabúľ po náučnom chodníku v katastri obce Soľník
Obec Soľník
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Oprava strechy Dom ľudových tradícií
Obec Hladovka
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Obnova a zachovanie kultúrnych a historických pamiatok v obci Hervartov
Obec Hervartov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Výstavba amfiteátra v obci
Obec Banské, Banské 320, 094 21 Banské
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
August
2013
"Trhovisko regionálnych výrobkov a prebytkov v obci Stožok"
Obec Stožok
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Rekonštrukcia budovy športového klubu
Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392/11, 076 01 Zemplínske Hradište
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Júl
2023
Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
1 000 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
31.
Január
2013
ZELENÝ DOM - záchrana kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici
ERB – Eduard Rada Breweries, s.r.o.
576 967,00 € nenávratná Úrad vlády SR