Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Február
2013
Zefektívnenie a optimalizácia systému riadenia a správy ciest Žilinského samosprávneho kraja
Žilinský samosprávny kraj
444 399,66 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
August
2021
Zberný dvor Dvorníky
Obec Dvorníky
352 010,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Január
2013
Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
975 622,74 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Komplexná teplo-technická rekonštrukcia Materskej školy v obci Horné Trhovište
Obec Horné Trhovište
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia a modernizácia spoločnej budovy obecného úradu, kultúrneho domu a materskej školy v Hodkovciach
Obec Hodkovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Rekonštrukcia budovy komunitného centra
Obec Vaľkovňa
7 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zariadenie súkromnej strednej odbornej školy Nová Cesta
OZ Nová Cesta, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Zariadenie do posilňovne
Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27, 076 05 Zemplínske Jastrabie
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zariadenie a nábytok do školskej jedálne pre Základnú školu s materskou školou J. M. Hurbana
Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Máj
2021
Pre Spojenú školu, ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky na zabezpečenie bezpečnostných opatrení v budove Spojenej školy
Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Marec
2014
Zakúpenie základnej výpočtovej techniky
Jednota dôchodcov na Slovensku, Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Zakúpenie vybavenia viacúčelového plážového ihriska
Slovenská Asociácia Plážového Futbalu, Jaskový rad 79, 831 01 Bratislava
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie športovej výstroje pre hráčky volejbalového oddielu
HIT Trnava, Veterná 13, 917 01 Trnava
3 760,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zakúpenie športovej výstroje, Združenie oddielov a klubov in-line hokejovej Extraligy SR
Združenie oddielov a klubov in-line hokejovej Extraligy SR, Junácka 6, 832 80 Bratislava
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie športového vybavenia za účelom športovej prípravy, Klub priateľov prírody, športu a country, Bratislava
Klub priateľov prírody, športu a country, Čunovo 1005, 851 10 Bratislava
19 938,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie športového vybavenia na rozvoj športových aktivít v obci
Obec Chrenovec - Brusno, 972 32 Chrenovec - Brusno
7 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zakúpenie športového náradia a športovej výstroje
TJ Vinohradník, Suchá nad Parnou 14, 919 01 Suchá nad Parnou
3 980,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zakúpenie športového náradia a náčinia pre Základnú školu s materskou školou
Obec Králiky, Králická cesta 96/48, 976 34 Tajov
4 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie sady dresov, Mestský športový klub Námestovo
Mestský športový klub Námestovo, P.O.Box 115, 029 01 Námestovo
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Zakúpenie novej rozhlasovej ústredne a nového počítača s príslušenstvom
Obec Jasenovce, 094 05 Jasenovce
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR