Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
August
2021
Zberný dvor Dvorníky
Obec Dvorníky
352 010,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Január
2013
Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
975 622,74 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Komplexná teplo-technická rekonštrukcia Materskej školy v obci Horné Trhovište
Obec Horné Trhovište
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia a modernizácia spoločnej budovy obecného úradu, kultúrneho domu a materskej školy v Hodkovciach
Obec Hodkovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Rekonštrukcia budovy komunitného centra
Obec Vaľkovňa
7 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zariadenie súkromnej strednej odbornej školy Nová Cesta
OZ Nová Cesta, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Zariadenie do posilňovne
Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27, 076 05 Zemplínske Jastrabie
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zariadenie a nábytok do školskej jedálne pre Základnú školu s materskou školou J. M. Hurbana
Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Máj
2021
Pre Spojenú školu, ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky na zabezpečenie bezpečnostných opatrení v budove Spojenej školy
Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Marec
2014
Zakúpenie základnej výpočtovej techniky
Jednota dôchodcov na Slovensku, Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Zakúpenie vybavenia viacúčelového plážového ihriska
Slovenská Asociácia Plážového Futbalu, Jaskový rad 79, 831 01 Bratislava
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie športovej výstroje pre hráčky volejbalového oddielu
HIT Trnava, Veterná 13, 917 01 Trnava
3 760,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zakúpenie športovej výstroje, Združenie oddielov a klubov in-line hokejovej Extraligy SR
Združenie oddielov a klubov in-line hokejovej Extraligy SR, Junácka 6, 832 80 Bratislava
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie športového vybavenia za účelom športovej prípravy, Klub priateľov prírody, športu a country, Bratislava
Klub priateľov prírody, športu a country, Čunovo 1005, 851 10 Bratislava
19 938,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie športového vybavenia na rozvoj športových aktivít v obci
Obec Chrenovec - Brusno, 972 32 Chrenovec - Brusno
7 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zakúpenie športového náradia a športovej výstroje
TJ Vinohradník, Suchá nad Parnou 14, 919 01 Suchá nad Parnou
3 980,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zakúpenie športového náradia a náčinia pre Základnú školu s materskou školou
Obec Králiky, Králická cesta 96/48, 976 34 Tajov
4 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie sady dresov, Mestský športový klub Námestovo
Mestský športový klub Námestovo, P.O.Box 115, 029 01 Námestovo
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Zakúpenie novej rozhlasovej ústredne a nového počítača s príslušenstvom
Obec Jasenovce, 094 05 Jasenovce
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zakúpenie gama sondy
Východoslovenský onkologický ústav a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR