Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
November
2012
Výstavba chodníka
Obec Horné Otrokovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Obslužný chodník v obci Bertotovce, sekcia A, úsek I
Obec Bertotovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Marec
2021
Vybudovanie chodníka popri ceste prvej triedy
Obec Ľuboreč, Ľuboreč 138, 985 11 Halič
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybudovanie chodníka na novovybudovanej ulici Pod Zámkom
Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Nová oddychová zóna – lepší život v obci Štítnik
Obec Štítnik
3 850,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybudovanie detských ihrísk
Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Vybudovanie detského ihriska na sídlisku JUH
Občianske združenie Budíček Rožňava, Krásnohorská 1, 048 01 Rožňava
4 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Apríl
2014
Vybudovanie Centra športu pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu, Bratislava
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská ul. 16, 820 05 Bratislava 25
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Obnova Bratislavskej kalvárie
BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA, Oravská 1264/18, 821 09 Bratislava - Mestská časť Ružinov
50 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Obnova prechodov pre chodcov v obci
Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Február
2013
vybudovanie a vybavenie detského ihriska
Obec Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Výmena okien a dverí na budove Materskej školy v Nitrianskej Blatnici
Obec Nitrianska Blatnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybavenie zariadenia do kuchyne v kultúrnom dome
Obec Ovčie, 082 38 Ovčie 32
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybavenie kina Mier Trstená novou technológiou HFR
Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Február
2013
vybavenie detského ihriska
Obec Ďurďové, 018 22 Ďurďové 27
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Vojnový hrob Adam Cvajniga, Vojnový hrob Neznámy vojak
Obec Krajné
3 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Október
2021
Vojnový hrob - Pamätník 497 židov
Hlavné mesto SR Bratislava
11 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
August
2023
Voda pre život: Obnova vodovodnej infraštruktúry pre komunity zasiahnuté zemetrasením v Sýrii (angl. RINSE)
ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie
249 669,46 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
18.
August
2023
Voda pre budúcnosť – Moderné štandardy pre obnovu vodohospodárskej infraštruktúry
ESOL s.r.o.
104 325,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
August
2013
vnútorné vybavenie (nábytok a zariadenie) novovytvoreného kultúrneho a spoločenského centra
Obec Veľká Hradná
4 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR