Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
Február
2013
vybudovanie a vybavenie detského ihriska
Obec Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Výmena okien a dverí na budove Materskej školy v Nitrianskej Blatnici
Obec Nitrianska Blatnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybavenie zariadenia do kuchyne v kultúrnom dome
Obec Ovčie, 082 38 Ovčie 32
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybavenie kina Mier Trstená novou technológiou HFR
Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Február
2013
vybavenie detského ihriska
Obec Ďurďové, 018 22 Ďurďové 27
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Vojnový hrob Adam Cvajniga, Vojnový hrob Neznámy vojak
Obec Krajné
3 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Október
2021
Vojnový hrob - Pamätník 497 židov
Hlavné mesto SR Bratislava
11 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
August
2023
Voda pre život: Obnova vodovodnej infraštruktúry pre komunity zasiahnuté zemetrasením v Sýrii (angl. RINSE)
ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie
249 669,46 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
18.
August
2023
Voda pre budúcnosť – Moderné štandardy pre obnovu vodohospodárskej infraštruktúry
ESOL s.r.o.
104 325,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
August
2013
vnútorné vybavenie (nábytok a zariadenie) novovytvoreného kultúrneho a spoločenského centra
Obec Veľká Hradná
4 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Júl
2023
Vision care and glasses for general population in Adjumani
Slovak Catholic Caritas Gift of Love
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
Marec
2014
VII. Ročník mládežníckeho futbalového turnaja žiakov s medzinárodnou účasťou
Telovýchovná jednota DRUŽBA Smrečany - Žiar, Žiar 110, 032 05 Smrečany
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Október
2021
vecné ocenenia a náklady súvisiace s organizáciou ankety Zlatý Amos
ADEVYK, Nevädzova 13, 040 01 Košice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Jún
2014
Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach
Košický samosprávny kraj
536 521,38 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
28.
Marec
2014
Usporiadanie 7. ročníka medzinárodného turnaja
Volejbalový klub polície, Nábrežie arm. Gen. Ludvíka Svobodu 3, 811 02 Bratislava
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Október
2021
Upravíme pomník
Obec Lozorno
3 600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
December
2013
SPOTS – kultúrno-spoločenské centrá
Mesto Košice
1 136 110,11 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
20.
December
2013
Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska
Mesto Košice
825 150,89 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
20.
December
2013
Park Moyzesova/Komenského – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
Mesto Košice
2 417 730,49 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
18.
December
2013
Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
Mesto Košice
6 104 670,75 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR