Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
Október
2021
Upravíme pomník
Obec Lozorno
3 600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
December
2013
SPOTS – kultúrno-spoločenské centrá
Mesto Košice
1 136 110,11 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
20.
December
2013
Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska
Mesto Košice
825 150,89 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
20.
December
2013
Park Moyzesova/Komenského – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
Mesto Košice
2 417 730,49 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
18.
December
2013
Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
Mesto Košice
6 104 670,75 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
1.
Január
2014
Ulička remesiel - rekonštrukcia
Mesto Košice
864 064,85 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
28.
September
2023
Upgrading Emergency medical services
Development Association for Life and Peace
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28.
Marec
2014
Úhrada cestovného na športové podujatie
TJ Orava Dolný Kubín, Na Sihoti 1162/29, 026 01 Dolný Kubín
300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Údržba Pomníka obetiam II. SV v Sološnici
Obec Sološnica
3 750,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Údržba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Obec Podtureň
Obec Podtureň, Hlavná 164, 033 01 Podtureň
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Učebné pomôcky na výučbu telesnej výchovy
Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
December
2012
Odborné stáže a účasť oprávnených zamestnancov CKO na vzdelávacích aktivitách
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor metodiky
100 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2012
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov certifikačného orgánu zapojených do finančného riadenia ŠF a KF - II. časť
Ministerstvo financií SR
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
1.
Apríl
2014
Účasť Andreja Riga na Majstrovstvách sveta v boxe v septembri 2013
SABA - Slovenská asociácia boxerov amatérov, Junácka 6, 832 80 Bratislava
1 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Apríl
2014
Tréningový proces, lyžiarske lístky, cestovné výdavky, ubytovanie a účasť na pretekoch
OZ SKI RACE TEAM, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2023
Towards increasing awareness and engagement on cybersecurity and privacy in Kenya
The Kenya Information Communication and Technology Action Network Trust
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19.
November
2012
tlač publikácie Krajina spod Znieva II
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kláštor pod Znievom
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2023
The brighter view for Youth
Youth Chess Club “Mladost”
4 920,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2.
November
2023
The 2nd Music Camp for Young Virtuosos”
Art Research Association “Artes”
7 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
November
2012
Vytvorenie obecného parku okolo technickej pamiatky
Obec Vígľaš
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR