Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Marec
2014
Skvalitnenie športovej prípravy detí a mládeže, Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica
Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica, P. Jilemnického 789, 018 51 Nová Dubnica
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Skvalitnenie športovej prípravy, Volejbalový klub Doprastav
Občianske združenie volejbalový klub Doprastav, Drieňová 27, 826 56 Bratislava
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Skvalitnenie športovej prípravy, Košolná
Telovýchovná jednota Družstevník Košolná, 919 01 Košolná 2
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Skvalitnenie športovej prípravy, Športový klub KROTON - Košolná
Športový klub KROTON - Košolná, 919 01 Košolná 2
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Skvalitnenie športovej prípravy, Volejbal tenis klub Pezinok
Volejbal tenis klub Pezinok, Komenského 30, 902 01 Pezinok
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR
Košický samosprávny kraj
397 908,99 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia v obci Lehnice s cieľom úspory energie
Obec Lehnice
518 453,55 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie v meste Svit
Mesto Svit
454 445,45 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Separuje celá obec
OZ pre rozvoj vzdelávania CALYPSO PM
304 163,59 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Rozvoj športových činností pre detí a mládež, Obec Papín
Obec Papín, Papín 148, 067 33 Papín
12 421,60 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny
Molekulárne-medicínske centrum Slovenskej akadémie vied
722 461,74 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva v obci Hurbanova Ves, kanalizácia – ochrana zdrojov pitnej vody Žitného ostrova, Jelky a Hurbanova Ves
Hurbanova Ves
951 561,57 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rozšírenie slovenského registra pupočníkovej krvi
OZ Slovenský register placentárnych buniek
472 454,26 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Rozšírenie kamerového systému
Mesto Humenné, Kukoreliho 34, 066 28 Humenné
11 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rovnaká šanca
Nadácia škola dokorán
328 769,89 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Riešenie havarijného stavu na štadióne MFK Sobrance
Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2012
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
22 452 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre OPIS v zastúpení Ministerstvo financií SR
16.
Apríl
2013
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - VI. etapa (úsek Beluša – Púchov)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
105 447 256,63 € nenávratná MDVRR SR
21.
Marec
2014
Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Bratislava – Žilina –Čadca – štátna hranica SR/ČR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
26 355 404,22 € nenávratná MDVRR SR
31.
Marec
2014
Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina – Čadca – štátna hranica SK/CZ
ŽSR
20 246 231,74 € nenávratná MDVRR SR