Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
August
2021
DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave-2.etapa
Dopravný podniku Bratislava, akciová spoločnosť
23 399 174,49 € nenávratná MDV SR
31.
Máj
2022
Električky pre Bratislavu
Dopravný podniku Bratislava, akciová spoločnosť
25 659 791,05 € nenávratná MDVR SR
20.
Jún
2022
Mesto Prešov, Jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou ul. – realizácia
Mesto Prešov
121 573,59 € nenávratná MDVR SR
8.
Apríl
2020
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála
62 894 788,90 € nenávratná MDV SR
4.
Október
2021
Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline
Mesto Žilina
2 841 958,14 € nenávratná MDVR SR
6.
Október
2021
Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline
Mesto Žilina
743 276,18 € nenávratná MDV SR
26.
September
2017
D3 Svrčinovec-Skalité (2.fáza)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
153 907 941,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2.
Marec
2020
DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove – II. etapa
Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.
4 928 877,72 € nenávratná MDV SR
31.
August
2021
DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
6 522 746,24 € nenávratná MDVR SR
12.
Október
2021
DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov - projektová dokumentácia
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
957 897,50 € nenávratná MDV SR
20.
Jún
2022
Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia
Mesto Prešov
1 050 529,00 € nenávratná MDVR SR
4.
Október
2022
Zmluva o NFP pre projekt "Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia" (311031BJW4)
Mesto Prešov
1 143 239,50 € nenávratná MDVR SR
20.
Júl
2017
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“
46 451 636,97 € nenávratná MDV SR
25.
August
2017
GFFF-V - Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel
Ministerstvo vnútra SR
11 124 536,76 € nenávratná MV SR
11.
November
2017
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 1. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
74 835 328,10 € nenávratná MDV SR
4.
Júl
2018
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
158 351 505,15 € nenávratná MDV SR
13.
Júl
2018
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, TIOP č 1,2,4,5,6,7 – projektová dokumentácia (DÚR )
Železnice Slovenskej republiky
192 488,00 € nenávratná MDV SR
29.
Apríl
2019
Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks EMU (electric multiple units)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17 420 810,85 € nenávratná MDV SR
19.
Jún
2019
Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Humenné
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
26 920 244,13 € nenávratná MDV SR
19.
Jún
2019
Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Zvolen
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
32 162 925,19 € nenávratná MDV SR