Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Október
2023
Support for Roma students in elementary schools in Belgrade
Center for the Education of Roma and Ethnic Communities - Belgrade
5 975,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1.
August
2023
Support comprehensive cancer care, through recommendations and protocols”
Support comprehensive cancer care, through recommendations and protocols”
9 958,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28.
Marec
2014
Stavebné úpravy: kultúrny dom s obecným úradom, modernizácia vykurovania: kultúrny dom s obecným úradom, základná škola s materskou školou
Obec Valaská Dubová, Valaská Dubová 32, 034 96 Valaská Dubová
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia časti priestorov Remeselného domu
Obec Dúbrava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova obecných studní
Obec Sobotište
9 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Rekonštrukcia spoločenských priestorov na remeselný dom v Turčianskej Štiavničke
Obec Turčianska Štiavnička
9 977,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Výstavba Domu smútku v obci Pribiš - 2. etapa
Obec Pribiš
9 982,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Stredisko osobnej hygieny a práčovne
Obec Chrámec
9 999,74 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Adaptácia obecného domu na hrnčiarsku výrobu
Obec Pukanec
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
November
2012
Komunitné vzdelávacie centrum v obci Rankovce
Obec Rankovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Skvalitnenie centra rehabilitácie dobudovaním sauny
Obec Chocholná - Velčice
4 131,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Dobudovanie rozlúčkovej siene v obci Slančík
Obec Slančík
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Dokončenie a dovybavenie domu smútku
Obec Malá Poľana
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Rekonštrukcia strechy Materskej školy Včielky Maje
Obec Tajná
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Statické zabezpečenie havarijného stavu objektu zámku a bastiónov v Halíči
IMET, a.s.
315 710,28 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Správanie, populačná dynamika a prirodzení nepriatelia hospodársky významných druhov rodu Ips v smrekových porastoch
Národné lesnícke centrum
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
3.
Máj
2021
Podpora projektu Deň kroja 2020
SLOVENKA, Malachovská 81, 974 01 Banská Bystrica
50 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
26.
Október
2023
Sport all year round – sport field shelter construction
QAFS Salesian Educational Activity Centre
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
31.
Júl
2023
Spoločenská a ekonomická inklúzia v Tirane
ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie
15 464,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
December
2012
sociálno-rehabilitačný pobyt sluchovo postihnutých v Tatranskej Lomnici
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR