Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Apríl
2020
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála
62 894 788,90 € nenávratná MDV SR
4.
Október
2021
Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline
Mesto Žilina
2 841 958,14 € nenávratná MDVR SR
6.
Október
2021
Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline
Mesto Žilina
743 276,18 € nenávratná MDV SR
26.
September
2017
D3 Svrčinovec-Skalité (2.fáza)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
153 907 941,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2.
Marec
2020
DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove – II. etapa
Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.
4 928 877,72 € nenávratná MDV SR
31.
August
2021
DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
6 522 746,24 € nenávratná MDVR SR
12.
Október
2021
DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov - projektová dokumentácia
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
957 897,50 € nenávratná MDV SR
20.
Júl
2017
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“
46 451 636,97 € nenávratná MDV SR
25.
August
2017
GFFF-V - Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel
Ministerstvo vnútra SR
11 124 536,76 € nenávratná MV SR
11.
November
2017
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 1. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
74 835 328,10 € nenávratná MDV SR
4.
Júl
2018
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
158 351 505,15 € nenávratná MDV SR
13.
Júl
2018
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, TIOP č 1,2,4,5,6,7 – projektová dokumentácia (DÚR )
Železnice Slovenskej republiky
192 488,00 € nenávratná MDV SR
29.
Apríl
2019
Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks EMU (electric multiple units)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17 420 810,85 € nenávratná MDV SR
19.
Jún
2019
Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Humenné
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
26 920 244,13 € nenávratná MDV SR
19.
Jún
2019
Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Zvolen
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
32 162 925,19 € nenávratná MDV SR
19.
Jún
2019
Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Nové Zámky
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
39 531 173,48 € nenávratná MDV SR
24.
Október
2019
Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
33 438 720,00 € nenávratná MDV SR
10.
December
2020
Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia
Mesto Košice
2 152 320,00 € nenávratná MDV SR
5.
Február
2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 4. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
31 799 040,00 € nenávratná MDV SR
8.
Február
2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 5. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
32 778 822,00 € nenávratná MDV SR