Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Marec
2021
Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
30 132 900,00 € nenávratná MDV SR
15.
November
2019
ŽST Pezinok, záchytné parkovisko - realizácia
ŽSR
2 149 647,01 € nenávratná MDV SR
27.
Marec
2014
Revitalizácia zelene na Jankovom vŕšku
Obec Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec
11 148,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Revitalizácia toku Myjava v intraviláne mesta Myjava
Mesto Myjava
1 140 580,30 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Revitalizácia Spolku slovenských spisovateľov
Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Október
2021
Reštaurovanie súsošia "Partizán a partizánka" od akademického sochára Vojtecha Löfflera na pamätníku padlých v I. a II. SV v obci Margecany
Obec Margecany
4 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici
Obec Nitrianska Blatnica, 956 05 Nitrianska Blatnica
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Reštaurovanie pomníka padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne
Obec Krakovany
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Reštaurovanie Pamätníka obetiam 2. SV
Obec Nitrianske Pravno
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Reštaurovanie a zakonzervovanie reliéfneho obrazu a sôch
Mesto Svit
5 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova historických a kultúrnych pamiatok pod hradom Čičava
Obec Sedliská
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
reštaurovanie obrazu Portrét generála M. R. Štefánika od autora Juraja Kruteka, 1939, olej/plátno a na výmenu rámu uvedeného obrazu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Reštaurátosrké služby na pamätníku padlým v I. a II. SV v obci
Obec Horné Obdokovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch Reduty v Bratislave
Slovenská filharmónia
2 239 732,14 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Október
2021
Renovácia vojnového hrobu 2 padlých partizánov, Renovácia Pamätnej tabule padlých z troch obcí
Obec Habovka
1 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Renovácia pódia Pamätníka oslobodenia v Seredi
Mesto Sereď
16 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Október
2021
Renovácia pamätníka slobodníka M. Kučeru, Renovácia pamätníka v parku Ludvíka Svobodu
Mesto Svidník
2 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Renovácia pamätníka
Obec Slovenské Pravno
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Prestrešenie kultúrneho domu v obci Sokolovce
Obec Sokolovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Rekonštrukcia zvonice
Obec Hruboňovo, Hruboňovo 153, 951 25 Hruboňovo
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR