Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
Jún
2019
Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Nové Zámky
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
39 531 173,48 € nenávratná MDV SR
24.
Október
2019
Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
33 438 720,00 € nenávratná MDV SR
10.
December
2020
Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia
Mesto Košice
2 152 320,00 € nenávratná MDV SR
5.
Február
2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 4. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
31 799 040,00 € nenávratná MDV SR
8.
Február
2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 5. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
32 778 822,00 € nenávratná MDV SR
18.
Marec
2021
Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
30 132 900,00 € nenávratná MDV SR
17.
December
2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 7. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
74 992 647,50 € nenávratná MDV SR
4.
November
2022
Trolejbusové trate Miletičova - Jelačičova - Žellova a Záhradnícka - Karadžičova
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1 213 289,53 € nenávratná MDVR SR
13.
December
2021
DPMK, Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
25 005 210,44 € nenávratná MDV SR
29.
Marec
2022
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava III
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
3 148 000,00 € nenávratná MDV SR
11.
November
2022
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa
Dopravný podnik mesta Košice
18 427 288,78 € nenávratná MDVR SR
15.
November
2019
ŽST Pezinok, záchytné parkovisko - realizácia
ŽSR
2 149 647,01 € nenávratná MDV SR
27.
Marec
2014
Revitalizácia zelene na Jankovom vŕšku
Obec Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec
11 148,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Revitalizácia toku Myjava v intraviláne mesta Myjava
Mesto Myjava
1 140 580,30 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Revitalizácia Spolku slovenských spisovateľov
Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Október
2021
Reštaurovanie súsošia "Partizán a partizánka" od akademického sochára Vojtecha Löfflera na pamätníku padlých v I. a II. SV v obci Margecany
Obec Margecany
4 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici
Obec Nitrianska Blatnica, 956 05 Nitrianska Blatnica
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Október
2021
Reštaurovanie pomníka padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne
Obec Krakovany
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Reštaurovanie Pamätníka obetiam 2. SV
Obec Nitrianske Pravno
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Reštaurovanie a zakonzervovanie reliéfneho obrazu a sôch
Mesto Svit
5 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR