Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Marec
2013
Správanie, populačná dynamika a prirodzení nepriatelia hospodársky významných druhov rodu Ips v smrekových porastoch
Národné lesnícke centrum
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
3.
Máj
2021
Podpora projektu Deň kroja 2020
SLOVENKA, Malachovská 81, 974 01 Banská Bystrica
50 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
26.
Október
2023
Sport all year round – sport field shelter construction
QAFS Salesian Educational Activity Centre
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
31.
Júl
2023
Spoločenská a ekonomická inklúzia v Tirane
ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie
15 464,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
December
2012
sociálno-rehabilitačný pobyt sluchovo postihnutých v Tatranskej Lomnici
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
26.
Október
2023
Smart Room to Promote Autonomy of Disabled People
Nova Vita Association
2 537,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
Február
2013
Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)
Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum SUREC
391 706,60 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Slovenská digitálna knižnica - detašované pracovisko SNK, Vrútky
Slovenská národná knižnica
1 268 512,69 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Slovenská adopcia nástrojov a softvéru pre energetickú certifikáciu, audity, monitoring budov
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta
356 346,71 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Skvalitnenie tréningových procesov, Tenisová akadémia NET Trnava
Tenisová akadémia NET Trnava, Na Hlinách 26, 917 01 Trnava
6 481,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Skvalitnenie tréningových a zápasových procesov v daných športoch
Obec Tureň, Tureň 36, 903 01 Senec
10 235,50 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Skvalitnenie tréningových a zápasových procesov, Young talents
Young talents, občianske združenie, Okružná 31/9, 972 51 Handlová
9 662,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Skvalitnenie športovej prípravy športovcov, TJ pri SAV, Bratislava
Telovýchovná jednota pri SAV, Heyrovského 10, 841 03 Bratislava
8 780,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Skvalitnenie športovej prípravy pre deti, Obec Rovné
Obec Rovné, Rovné 154, 067 32 Vyšný Hrušov
6 480,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Skvalitnenie športovej prípravy detí ZŠ, Kecerovce
Obec Kecerovce, Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce
8 431,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Skvalitnenie športovej prípravy detí ZŠ
Obec Lopúchov, Lopúchov 85, 086 41 Lopúchov
8 382,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Skvalitnenie športovej prípravy detí a mládeže, Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica
Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica, P. Jilemnického 789, 018 51 Nová Dubnica
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Skvalitnenie športovej prípravy, Volejbalový klub Doprastav
Občianske združenie volejbalový klub Doprastav, Drieňová 27, 826 56 Bratislava
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Skvalitnenie športovej prípravy, Košolná
Telovýchovná jednota Družstevník Košolná, 919 01 Košolná 2
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Skvalitnenie športovej prípravy, Športový klub KROTON - Košolná
Športový klub KROTON - Košolná, 919 01 Košolná 2
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR