Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
November
2012
Obnova historických a kultúrnych pamiatok pod hradom Čičava
Obec Sedliská
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
reštaurovanie obrazu Portrét generála M. R. Štefánika od autora Juraja Kruteka, 1939, olej/plátno a na výmenu rámu uvedeného obrazu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Reštaurátosrké služby na pamätníku padlým v I. a II. SV v obci
Obec Horné Obdokovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch Reduty v Bratislave
Slovenská filharmónia
2 239 732,14 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Október
2021
Renovácia vojnového hrobu 2 padlých partizánov, Renovácia Pamätnej tabule padlých z troch obcí
Obec Habovka
1 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Renovácia pódia Pamätníka oslobodenia v Seredi
Mesto Sereď
16 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Október
2021
Renovácia pamätníka slobodníka M. Kučeru, Renovácia pamätníka v parku Ludvíka Svobodu
Mesto Svidník
2 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
Október
2021
Renovácia pamätníka
Obec Slovenské Pravno
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Prestrešenie kultúrneho domu v obci Sokolovce
Obec Sokolovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Rekonštrukcia zvonice
Obec Hruboňovo, Hruboňovo 153, 951 25 Hruboňovo
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Rekonštrukcia zdravotného strediska
Obec Rišňovce, Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rekonštrukcia Vily Alica v Starom Smokovci
Mesto Vysoké Tatry
402 797,56 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove kultúrneho domu, Obec Radvaň nad Laborcom
Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Marec
2021
Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko
Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík
37 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Rekonštrukcia športovej tribúny,vyhotovenie šatní za účelom detských futbalových kempov
Obec Červeník, Kalinčiakova 26, 92042 Červeník
5 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Rekonštrukcia školskej kuchyne, Obec Rimavské Jánovce
Obec Rimavské Jánovce, Rimavské Jánovce 301, 980 01 Rimavské Jánovce
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Rekonštrukcia stropu so zateplením v kultúrno - správnej budove v obci Kečkovce
Obec Kečkovce, Kečkovce 87, 090 11 Vyšný Orlík
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Rekonštrukcia strešného plášťa na zdravotnom stredisku v Tatranskej Lomnici
Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Apríl
2014
Rekonštrukcia strechy na dome smútku v obci Dechtice
Obec Dechtice, Dechtice 488, 919 53 Dechtice
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v meste Nemšová
Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR