Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
28.
Marec
2014
Rekonštrukcia zdravotného strediska
Obec Rišňovce, Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rekonštrukcia Vily Alica v Starom Smokovci
Mesto Vysoké Tatry
402 797,56 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove kultúrneho domu, Obec Radvaň nad Laborcom
Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Marec
2021
Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko
Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík
37 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Rekonštrukcia športovej tribúny,vyhotovenie šatní za účelom detských futbalových kempov
Obec Červeník, Kalinčiakova 26, 92042 Červeník
5 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Rekonštrukcia školskej kuchyne, Obec Rimavské Jánovce
Obec Rimavské Jánovce, Rimavské Jánovce 301, 980 01 Rimavské Jánovce
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Rekonštrukcia stropu so zateplením v kultúrno - správnej budove v obci Kečkovce
Obec Kečkovce, Kečkovce 87, 090 11 Vyšný Orlík
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Rekonštrukcia strešného plášťa na zdravotnom stredisku v Tatranskej Lomnici
Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Apríl
2014
Rekonštrukcia strechy na dome smútku v obci Dechtice
Obec Dechtice, Dechtice 488, 919 53 Dechtice
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v meste Nemšová
Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Rekonštrukcia starej farskej budovy na multifunkčné pastoračné centrum
Gréckokatolícka cirkev Farnosť Košice - Staré Mesto, Moyzesova 40, 040 01 Košice
11 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole a v školskej jedálni základnej školy
Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu
Obec Hosťovce, 951 51 Hosťovce 49
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v obecnom kultúrnom dome, Obec Pochabany
Obec Pochabany, Pochabany 24, 956 38 Šišov
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Rekonštrukcia rozvodov tepla Plavárne mesta Handlová s cieľom úspory energie
Mesto Handlová
516 144,90 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Rekonštrukcia radnice v Skalici
Mesto Skalica
1 144 181,79 € nenávratná Úrad vlády SR
22.
September
2021
odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Zubné
Obec Zubné, Zubné č. 88, 067 33 Papín
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Október
2021
Rekonštrukcia pietneho miesta pripomínajúceho SNP a obete 2. svetovej vojny z radov bývalých občanov obce Drahovce
Obec Drahovce
5 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Október
2021
Rekonštrukcia pamätníka padlým vojakom 2. sv. vojny v Lehote
Obec Lehota
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Október
2021
Rekonštrukcia pamätníka padlých hrdinov v obci Lúčky (horný pamätník)
Obec Lúčky
1 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR