Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Marec
2014
Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina – Čadca – štátna hranica SK/CZ
ŽSR
20 246 231,74 € nenávratná MDVRR SR
13.
Január
2015
Inteligentný dopravný a informačný systém ZSSK, a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2 553 599,05 € nenávratná MDVRR SR
23.
Marec
2015
Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (EIA, DSZ)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
35 835,00 € nenávratná MDVRR SR
23.
Marec
2015
KE, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
Mesto Košice
1 074 314,00 € nenávratná MDVRR SR
7.
Apríl
2015
Elektronické služby spoločných modulov a prístupových komponentov II. časť
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
25 529 344,00 € nenávratná Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán OPIS v zastúpení Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2015
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia
Mesto Košice
1 973 100,00 € nenávratná MDVRR SR
18.
Jún
2015
KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice
Mesto Košice
22 447 667,75 € nenávratná MDVRR SR
14.
Júl
2015
Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1.etapa
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4 216 769,94 € nenávratná MDVRR SR
17.
Júl
2015
Zvýšenie bezpečnosti regionálnej železničnej dopravy prostredníctvom interoperabilných komunikačných zariadení
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1 852 500,00 € nenávratná MDVRR SR
8.
September
2015
Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov (P2F)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
33 189 154,59 € nenávratná MDVRR SR
10.
September
2015
Modernizácia prvkov trakčného vedenia za účelom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti žel. prevádzky
Železnice Slovenskej republiky SR
11 984 428,46 € nenávratná MDVRR SR
10.
September
2015
Modernizácia železničnej trate štátna hranica ČR/SR – Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo) a zavedenie systému GSM-R na trati až po Bratislavu, projektová príprava
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
2 184 926,40 € nenávratná MDVRR SR
10.
September
2015
Informačný systém integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (projektová dokumentácia)
Železnice Slovenskej republiky SR
Doplnený
321 140,00 € nenávratná MDVRR SR
1.
Október
2015
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš –
Železnice Slovenskej republiky Bratislava
9 144 820,84 € nenávratná MDVRR SR
6.
Október
2015
Modernizácia električkového depa DPMK – projektová dokumentácia
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
962 521,00 € nenávratná MDVRR SR
18.
November
2015
Trakčná meniareň Borša
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
5 403 711,67 € nenávratná MDVRR SR
2.
December
2015
Modernizácia komunikačných zariadení na sieti TEN - T (telematika)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
26 357 775,97 € nenávratná MDVRR SR
29.
November
2018
D1 Prešov, západ - Prešov, juh
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
327 432 328,02 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
9.
Marec
2020
Modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1 404 077,20 € nenávratná MDV SR
18.
Marec
2021
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (projektová príprava D3)
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
1 975 558,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR