Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Apríl
2014
Rekonštrukcia obecnej budovy a vybudovanie ústredného kúrenia
Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná
5 741,43 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Rekonštrukcia obecného úradu, Obec Pravotice
Obec Pravotice, Pravotice 44, 956 35 Pravotice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Rekonštrukcia obecného úradu, Obec Kvačany
Obec Kvačany, Kvačany 48, 082 41 Kvačany
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Rekonštrukcia obecného kultúrneho domu, Obec Ardanovce
Obec Ardanovce, Ardanovce 11, 956 06 Ardanovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Rekonštrukcia obecného kultúrneho domu
Obec Pečeňany, Pečeňany 105, 956 36 Pečeňany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Sobášneho paláca v Bytči
Žilinský samosprávny kraj
1 052 391,90 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Partizánska
Obec Prašice, Ul. 1. mája 142, 956 22 Prašice
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Rekonštrukcia Materskej školy v Považskej Bystrici
Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Apríl
2014
Rekonštrukcia lavice cez železničnú trať s bezbariérovým prístupom
Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Hruboňovo, Hruboňovo 153, 951 25 Hruboňovo
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vydrná
Obec Vydrná, 020 53 Vydrná
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Rekonštrukcia Kalvárie
Obec Dolné Dubové, Dolné Dubové 1, 919 52 Dolné Dubové
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Rekonštrukcia kabín TJ Oreské a materskej školy Oreské
Obec Oreské, Oreské 7, 908 63 Radošovce
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Apríl
2014
Rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu v obci Železná Breznica
Obec Železná Breznica, Železná Breznica 197, 962 34 Železná Breznica
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Rekonštrukcia chodníkov v obci Hurbanova Ves
Obec Hurbanova Ves, Hurbanova Ves 48, 903 01 Hurbanova Ves
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Jún
2014
Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 1 - Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice
Košický samosprávny kraj
2 951 177,61 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
28.
Marec
2014
Rekonštrukcia futbalových šatní
Obec Prestavlky, Prestavlky 226, 966 01 Prestavlky
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Rekonštrukcia fasády budovy materskej školy
Obec Lipník, 972 32 Lipník
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Rekonštrukcia exteriéru farského kostola v Čermanoch
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Čermany, Čermany 2, 956 08 Čermany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR