Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
Marec
2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom
Slovenská správa ciest
3 992 832,09 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
6.
Máj
2021
Projekt dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV 361 - 2. etapa
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
6 493 231,25 € nenávratná MDVSR
30.
Júl
2021
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
22 296 657,94 € nenávratná MDV SR
12.
August
2021
DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave-2.etapa
Dopravný podniku Bratislava, akciová spoločnosť
23 399 174,49 € nenávratná MDV SR
23.
November
2021
D3 Zelený most Svrčinovec
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
14 809 325,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
4.
Február
2022
Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA(I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
750 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
31.
Máj
2022
Električky pre Bratislavu
Dopravný podniku Bratislava, akciová spoločnosť
25 659 791,05 € nenávratná MDVR SR
20.
Jún
2022
Mesto Prešov, Jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou ul. – realizácia
Mesto Prešov
121 573,59 € nenávratná MDVR SR
14.
Jún
2023
Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia
Dopravný podniku Bratislava, akciová spoločnosť
450 868,66 € nenávratná MD SR
28.
Júl
2023
Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce
Dopravný podniku Bratislava, akciová spoločnosť
59 953 543,29 € nenávratná MD SR
11.
September
2023
Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave
Dopravný podniku Bratislava, akciová spoločnosť
25 640 042,23 € nenávratná MD SR
27.
December
2023
I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 1.úsek
Slovenská správa ciest
31 382 142,54 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa
Slovenská správa ciest
45 725 313,74 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa
Slovenská správa ciest
19 555 515,87 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa
Slovenská správa ciest
24 271 986,71 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji
Slovenská správa ciest
4 994 600,25 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa
Slovenská správa ciest
40 571 640,43 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji – 2. etapa
Slovenská správa ciest
307 800,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji
Slovenská správa ciest
20 760 963,22 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT, NR a KE kraji
Slovenská správa ciest
4 344 268,32 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR