Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Marec
2014
Rekonštrukcia existujúcej úvraťovej železničky pre účely vytvorenia cyklotrasy
Mikroregión Bystrická dolina, Stará Bystrica 537, 023 04 Stará Bystrica
347 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Február
2013
rekonštrukcia domu kultúry Prochot – schodisko
Obec Prochot, 966 04 Prochot 39
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rekonštrukcia Domova dôchodcov - domova penzión za účelom skvalitnenia sociálnych služieb
Domov dôchodcov - domov penzión
579 285,62 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rekonštrukcia detského domova rodinného typu
Detský domov Košická Nová Ves
530 681,49 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Rekonštrukcia budovy obecného úradu v obci Čavoj
Obec Čavoj, 972 29 Čavoj 86
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Rekonštrukcia budovy na území športového areálu
Obec Čierna, Hlavná 24/17, 076 43 Čierna
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Rekonštrukcia budovy - Klub dôchodcov, Obec Lehota pod Vtáčnikom
Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Jún
2014
Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 2 - Východoslovenská galéria
Košický samosprávny kraj
2 850 394,02 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
11.
Apríl
2014
Rekonštrukcia a údržba budovy obecného úradu - zasadačky
Obec Bajerov, 082 41 Bajerov 101
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Rekonštrukcia a sfunkčnenie lavíc v kostole Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Nitra - Dolné Krškany, Na Priehon 3, 949 05 Nitra
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Rekonštrukcia a obnova športového areálu, Obecný futbalový klub Leštiny
Obecný futbalový klub Leštiny, Leštiny 22, 026 01 Dolný Kubín
9 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Regulácia potokov v obci Nižný Slavkov - Slavkovský potok a Čierny močiar (podpora infraštruktúry)
Obec Nižný Slavkov
607 301,69 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Regionálne športové hry detí ZŠ, Košice
Futbalový klub Galaktik, Galaktická 9, 040 12 Košice
32 310,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Regionálne športové hry detí ZŠ, Sobrance
Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Regionálne športové hry detí ZŠ, Myjava
Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
39 040,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Regionálne športové hry detí základnej školy
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
December
2012
Refundácia odmien zamestnancov mimopracovného pomeru
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor informovanosti a publicity
5 300,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28.
Marec
2014
Realizáciu projektu MINFA 2013
Gorazd n. f., Samova 14, 949 01 Nitra
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Realizácia výstavy "Na pomaľovanie" pre Kláru Brunovskú, Tehelná 17, 831 03 Bratislava
MČ Bratislava - Nové Mesto, Junácka ulica č. 1, 832 91 Bratislava
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Október
2021
Realizácia umeleckoremeselných prác na pamätníku padlých v obci Dolné Vestenice
Obec Dolné Vestenice
4 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR