Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
December
2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v ZA a TN kraji
Slovenská správa ciest
2 161 624,73 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v PO a KE kraji
Slovenská správa ciest
7 276 091,57 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Projektová dokumentácia ciest I. triedy
Slovenská správa ciest
1 892 737,95 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v TT kraji
Slovenská správa ciest
1 427 501,87 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa
Slovenská správa ciest
17 510 793,29 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa
Slovenská správa ciest
9 394 784,24 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa
Slovenská správa ciest
9 086 842,59 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy I. etapa
Slovenská správa ciest
1 706 757,93 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa
Slovenská správa ciest
1 210 892,64 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza
Slovenská správa ciest
16 696 072,38 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji
Slovenská správa ciest
20 760 963,22 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár
Slovenská správa ciest
22 995 514,86 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce
Slovenská správa ciest
41 555 954,04 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraj
Slovenská správa ciest
6 710 008,52 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy (I. etapa)
Slovenská správa ciest
9 244 548,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza
Slovenská správa ciest
21 041 183,61 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v PO kraji
Slovenská správa ciest
11 102 921,96 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky
Slovenská správa ciest
2 999 315,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Projektová dokumentácia obchvatov miest
Slovenská správa ciest
564 499,25 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
3.
December
2020
Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa, projektová dokumentácia
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
1 489 219,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR