Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Marec
2014
Zakúpenie gama sondy
Východoslovenský onkologický ústav a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Marec
2014
zakúpenie elektrického invalidného vozíka B 500 s vybavením a plným príslušenstvom
Ján Binder, Riadok 695/40, 034 01 Ružomberok
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
3.
Máj
2021
na zakúpenie dlažby do Pravoslávneho chrámu
Pravoslávna cirkevná obec Trebišov, SNP 3316/93, 075 01 Trebišov
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Záchrana zimoviska netopierov v Dubníckych baniach
Nadácia Dubnické opálové bane
72 141,80 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstav - obnova evajelického kostola Bátovce
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bátovce
632 296,41 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zabezpečenie žiackych futbalových mužstiev, KFC Komárno
KFC Komárno, Športová 1, 945 01 Komárno
3 500,40 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zabezpečenie žiackeho futbalového turnaja
Futbalový klub DSC Orechová Potôň, 930 02 Orechová Potôň 281
8 600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Máj
2017
Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
367 655,86 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
21.
Marec
2014
Zabezpečenie základného materiálneho vybavenia, Obec Mošovce
Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 038 21 Mošovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zabezpečenie základného materiálneho vybavenia, Futbalový klub TJ Družstevník Horná Potôň
Futbalový klub TJ Družstevník Horná Potôň, 930 36 Horná Potôň
6 378,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zabezpečenie športových pomôcok
PAINT EDUCATION o.z., Heyrovského 14, 841 03 Bratislava
3 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2013 v zariadení pre seniorov, Obec Dolné Saliby
Obec Dolné Saliby, 925 02 Dolné Saliby 355
222 720,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Apríl
2014
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2013 pre PE-ES, n.o.
Obec Diviacka Nová Ves, 972 24 Diviacka Nová Ves
38 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2013 - Denný stacionár pre dôchodcov
Obec Veľká Čalomija, 991 09 Veľká Čalomija 214
22 080,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
September
2023
Zabezpečenie psychosociálnej podpory v detských nemocniciach v Charkovskej a Ľvovskej oblasti v kontexte vojny
IPčko, o.z.
179 119,80 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11.
Apríl
2014
Zabezpečenie osláv 70. výročia SNP
Obec Podtureň, Hlavná 164, 033 01 Podtureň
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre športovú prípravu pre Centrum voľného času DÚHA, Hlohovec
Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
13 579,79 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zabezpečenie materiálneho vybavenia pre futbalový klub, TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr 110, 903 01 Hrubý Šúr, Senec
4 020,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Zabezpečenie kúpy paliva, zdravotníckych a drogistických potrieb, ako aj nutného oblečenia pre potreby sociálne znevýhodnených rodín z oblasti Spiša a Oravy
Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Zabezpečenie futbalovej prípravky
Bíli Andeli, o. z. Štadión A. Malatinského, Športová 1, 917 01 Trnava
3 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR