Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Marec
2014
Zabezpečenie detských a dorasteneckých športových mužstiev za účelom skvalitnenia športovej prípravy
TJ Futbalový oddiel Vlachovo, o.z., Letná 71, 049 24 Vlachovo
9 480,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zabezpečenie bežeckého podujatia
Únia behov do vrchu Slovakia Mountain Running Assotiation, P.O.BOX 30, 018 41 Dubnica nad Váhom
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zabezpečenie bežeckého podujatia
Športový klub lyžovania Spartak ZTS, Štúrova 115/15, 018 41 Dubnica nad Váhom
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zabezpečenie bezpečnej prevádzky školy pre Strednú odbornú školu, Nitra
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Október
2023
Your health, your choice” Do it right!”
Center FuturAL
9 836,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
August
2013
Farmička.sk - webová aplikácia, hardware a marketing
Gemerské grúne o. z., Hnúšťa
2 915,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Vzdelávanie zamestnancov samosprávy
Mesto Trenčín
355 778,13 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Rozvoj mediálnej gramotnosti a digitálnych zručností učiteľov náboženstva
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy, Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves
6 178,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Prevencia (kyber)šikanovania cez rovesnícke vzdelávanie
Digitálna inteligencia, o.z., Rubinova 12852/28, 831 52 Bratislav
9 860,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Ako sa nestratiť v súčasnom svete
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, Tri hôrky 17, 040 11 Košice
3 969,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Senior v dobe digitálnej
Fórum pre pomoc starším - národná sieť, o.z., Záhradnícka 24, 971 01 Prievidza
9 972,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Nenásilnou komunikáciou zastavme šikanu
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania, Hálova 993/16, 951 01 Bratislava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Finančná gramotnosť - prakticky a zážitkovo
Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribonova 4195/25, 811 09 Bratislava
9 996,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Mysli kriticky
Kolégium Antona Neuwirtha, Námestie padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Minulosť je pred nami
Living Memory, Silvánova 23D, 902 01 Pezinok
7 602,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
BUĎ DOBRÝ KAMARÁT, ŠIKANU NIKTO NEMÁ RÁD
Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
4 929,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
NIE šikanovaNIE
Mesto Hnúšťa, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa - pre Základnú školu, Klokočova
9 983,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Chcem žiť dôstojne
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky - pre Základnú školu Gergelya Czuczora s VJM
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Budujeme bezpečnú školu
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov - pre ZŠ Važecká
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Je tenisová loptička plochá?
Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok - pre Mestskú knižnicu Ružomberok
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR