Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Marec
2014
Zabezpečenie bezpečnej prevádzky školy pre Strednú odbornú školu, Nitra
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
August
2013
Farmička.sk - webová aplikácia, hardware a marketing
Gemerské grúne o. z., Hnúšťa
2 915,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Vzdelávanie zamestnancov samosprávy
Mesto Trenčín
355 778,13 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Rozvoj mediálnej gramotnosti a digitálnych zručností učiteľov náboženstva
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy, Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves
6 178,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Prevencia (kyber)šikanovania cez rovesnícke vzdelávanie
Digitálna inteligencia, o.z., Rubinova 12852/28, 831 52 Bratislav
9 860,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Ako sa nestratiť v súčasnom svete
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, Tri hôrky 17, 040 11 Košice
3 969,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Senior v dobe digitálnej
Fórum pre pomoc starším - národná sieť, o.z., Záhradnícka 24, 971 01 Prievidza
9 972,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Nenásilnou komunikáciou zastavme šikanu
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania, Hálova 993/16, 951 01 Bratislava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Finančná gramotnosť - prakticky a zážitkovo
Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribonova 4195/25, 811 09 Bratislava
9 996,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Mysli kriticky
Kolégium Antona Neuwirtha, Námestie padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Minulosť je pred nami
Living Memory, Silvánova 23D, 902 01 Pezinok
7 602,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
BUĎ DOBRÝ KAMARÁT, ŠIKANU NIKTO NEMÁ RÁD
Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
4 929,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
NIE šikanovaNIE
Mesto Hnúšťa, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa - pre Základnú školu, Klokočova
9 983,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Chcem žiť dôstojne
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky - pre Základnú školu Gergelya Czuczora s VJM
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Budujeme bezpečnú školu
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov - pre ZŠ Važecká
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Je tenisová loptička plochá?
Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok - pre Mestskú knižnicu Ružomberok
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Aktívni a vzdelaní
Mestská časť Bratislava - Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava - pre Staromestskú knižnicu
4 130,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Príprava na úspech vo svete financií
Nadácia NÁRODOSPODÁR, Dolnozemská cesta 1, 851 19 Bratislava
7 341,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Prevencia šikany prostredníctvom programov emociálneho a sociálneho učenia u detí vo veku 5-10 rokov
Zippy, Hrušková 9/A, 831 06 Bratislava
6 050,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Vzdelávacia online platforma Puzzle pamäti národa
POST BELLUM SK
9 600,00 € nenávratná Úrad vlády SR