Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
August
2023
Aktívni a vzdelaní
Mestská časť Bratislava - Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava - pre Staromestskú knižnicu
4 130,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Príprava na úspech vo svete financií
Nadácia NÁRODOSPODÁR, Dolnozemská cesta 1, 851 19 Bratislava
7 341,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Prevencia šikany prostredníctvom programov emociálneho a sociálneho učenia u detí vo veku 5-10 rokov
Zippy, Hrušková 9/A, 831 06 Bratislava
6 050,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Vzdelávacia online platforma Puzzle pamäti národa
POST BELLUM SK
9 600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Psota na Slovensku
Pôtoň, Bátovce 358, 935 03 Bátovce
9 980,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Filozofickú fakultu na realizáciu projektu: "Propaganda a manipulácia informácií na internete"
Prešovská univerzita v Prešove
5 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Podtatranskú knižnicu v Poprade, Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad na realizáciu projektu: "Digitálne pondelky"
Prešovský samosprávny kra
8 190,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Digital Skills Accelerator - DigiCom
Protect work, Závodská 679, 908 73 Veľké Leváre
9 945,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Posilňovanie mediálnej gramotnosti medzi mladými hrou a súťažou
Slovenská debatná asociácia, Ventúrska 5, 811 01 Bratislava
7 359,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Digitálne zručnosti pre zdravotne znevýhodnených
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o., Jesenského 449, 971 01 Prievidza
9 822,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi, F. Madvu 2, 971 29 Preividza na realizáciu projektu: "Online kompas"
Trenčiansky samosprávny kraj
900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Filozofickú fakultu na realizáciu projektu: "Infodémia - zvyšovanie mediálnej a digitálnej gramotnosti generácie Z"
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9 964,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Robotika - zvyšovanie digitálnej gramotnosti u nepočujúcich detí a mládeže
Veselý posunok, Solivarská 1423/2, 080 01 Prešov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Mindcraft
V.I.A.C. - Inštitút pre podporua rozvoj mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v dolnom kubíne, S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín na realizáciu projektu: "Bezpečnosť vo virtuálnom svete "
Žilinský samosprávny kraj
7 930,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín na realizáciu projektu: "Tri triedy, tri školy v troch okresoch začínajú BOJ PROTI INFORMAČNÝM HROZBÁM"
Žilinský samosprávny kraj
2 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Infofilter
ZAFIRAH, o.z., Továrenská 1219, 956 18 Bošany
6 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
December
2012
vzdelávanie sociálnych organizácií za účelom riešenia nezamestnanosti zdravotne postihnutých zakladaním chránených dielní.
TENENET o. z.
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Spoznaj otvorené dáta
Alvaria, Plynárenská 5944/7B, 821 09 Bratislava
4 406,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Stále platí príbeh o 3 grošoch?
Autisti-Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutie, nezisková organizácia, Revúcka 1075/8, 821 08 Bratislava
4 270,00 € nenávratná Úrad vlády SR