Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
28.
August
2023
Psota na Slovensku
Pôtoň, Bátovce 358, 935 03 Bátovce
9 980,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Filozofickú fakultu na realizáciu projektu: "Propaganda a manipulácia informácií na internete"
Prešovská univerzita v Prešove
5 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Podtatranskú knižnicu v Poprade, Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad na realizáciu projektu: "Digitálne pondelky"
Prešovský samosprávny kra
8 190,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Digital Skills Accelerator - DigiCom
Protect work, Závodská 679, 908 73 Veľké Leváre
9 945,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Posilňovanie mediálnej gramotnosti medzi mladými hrou a súťažou
Slovenská debatná asociácia, Ventúrska 5, 811 01 Bratislava
7 359,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Digitálne zručnosti pre zdravotne znevýhodnených
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o., Jesenského 449, 971 01 Prievidza
9 822,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi, F. Madvu 2, 971 29 Preividza na realizáciu projektu: "Online kompas"
Trenčiansky samosprávny kraj
900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Filozofickú fakultu na realizáciu projektu: "Infodémia - zvyšovanie mediálnej a digitálnej gramotnosti generácie Z"
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9 964,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Robotika - zvyšovanie digitálnej gramotnosti u nepočujúcich detí a mládeže
Veselý posunok, Solivarská 1423/2, 080 01 Prešov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Mindcraft
V.I.A.C. - Inštitút pre podporua rozvoj mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v dolnom kubíne, S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín na realizáciu projektu: "Bezpečnosť vo virtuálnom svete "
Žilinský samosprávny kraj
7 930,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
pre Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín na realizáciu projektu: "Tri triedy, tri školy v troch okresoch začínajú BOJ PROTI INFORMAČNÝM HROZBÁM"
Žilinský samosprávny kraj
2 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Infofilter
ZAFIRAH, o.z., Továrenská 1219, 956 18 Bošany
6 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
December
2012
vzdelávanie sociálnych organizácií za účelom riešenia nezamestnanosti zdravotne postihnutých zakladaním chránených dielní.
TENENET o. z.
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Spoznaj otvorené dáta
Alvaria, Plynárenská 5944/7B, 821 09 Bratislava
4 406,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Stále platí príbeh o 3 grošoch?
Autisti-Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutie, nezisková organizácia, Revúcka 1075/8, 821 08 Bratislava
4 270,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Cyber Cyrano - mrazivý príbeh o tínedžeroch a (ne)skutočnej virtuálnej realite
Banskobystrický samosprávny kraj - pre Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14, 974 01 Banská Bystrica na realizáciu
8 436,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Ako sa nestratiť v mediálnom svete
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves
7 650,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Cez pestré vyučovanie k rozvoju kritického myslenia a digitálnych zručností
Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín
9 650,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
August
2023
Predchádzanie nežiadúcim spoločenským javom na internete prostredníctvom informácií v slovenskom posunkovom jazyk
DeafStudio, Solivarská 1423/2, 080 01 Prešov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR