Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Apríl
2014
Výstavba novej tréningovej haly Národného hokejového centra pre účely celoročného využitia pre projekt reprezentačného družstva SR 20 a SR 18
Mesto Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
1 000 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Výstavba chodníka v obci Slivník
Obec Slivník, Hlavná 9, 076 12 Slivník
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Výstavba Pastoračného centra a Kostola Božieho milosrdenstva Prešov - Šidlovec
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 2911/81, 080 01 Prešov
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Výstavba Centra mládeže vo Vysokej nad Uhom
Pastoračné centrum Anny Kolesárovej, Vysoká nad Uhom 27, 072 14 Vysoká nad Uhom
80 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Výskumný ústav vysokohorskej biológie - unikátne pracovnisko v Západných Karpatoch
Žilinská univerzita v Žiline
376 231,25 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Jún
2020
Výskumný projekt: Plán mestskej logistiky pre riešenia mobility v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
88 350,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
5.
Jún
2020
Výskumný projekt: Výskum a implementácia nových technológií do informačných systémov ako podpora procesov v logistike a doprave.
Technická univerzita v Košiciach
88 350,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
5.
Jún
2020
Výskumný projekt: Modelovanie dynamickej prevádzky nabíjacej stanice pre elektromobily, ktorá je napájaná energiou z miestnych obnoviteľných zdrojov s ohľadom na predikciu spotreby elektrickej energie.
Žilinská univerzita v Žiline
93 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
4.
Marec
2013
Výskum vplyvu metanólov a genetických faktorov na zdravie detí
Slovenská zdravotnícka univerzita
475 084,03 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Výskum účinku glukokortikoidov u niektorých pediatrických ochorení s cieľom zlepšenia zdravia detí
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
237 339,61 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými a holokrinnými ochoreniami
Univerzita Komenského v Bratislave
345 957,81 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Výskum polovodičového materiálu VGF GaP pre vysokoefektívne a úsporné verejné osvetlenie založené na svietivých diódach LED
PHOSTEC, s.r.o.
120 821,54 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Február
2013
Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
317 278,42 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Výroba a dodávka zvonov vrátane pohonu
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Michalovce, A. Sládkoviča 7, 071 01 Michalovce
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
Október
2023
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre postupnú modernizáciu systému CZT v meste Umaň
Intech Slovakia, s.r.o.
34 790,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8.
Júl
2014
Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
1 298 250,00 € nenávratná MDVRR SR
28.
Júl
2014
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
7 823 525,50 € nenávratná MDVRR SR
5.
Apríl
2022
Odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Údol
Obec Údol, Údol 2, 065 45 Údol
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Február
2024
Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu centra obce
Obec Rumanová, Rumanová 1, 951 37 Rumanová
15 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
December
2012
Príručka oprávnených výdavkov pre operačné programy spolufinancované zo štrukturálnych fondov pre programové obdobia 2007-2013 a 2014-2020
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR