Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Apríl
2014
Vydanie publikácie: Svätý Cyril a Svätý Metod, 1150 rokov živého odkazu pre Slovensko
Marcel Pecník, Magurská 59, 974 11 Banská Bystrica
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Vydanie publikácie: Drahoslav Machala "Slovenská vlastiveda II. - Trenčianska župa"
Vydavateľstvo Matice slovenskej, Mudroňova 1, 036 52 Martin
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Vydanie publikácie o obci Malženice
Obec Malženice, Malženice 294, 919 29 Malženice
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Apríl
2014
Vydanie publikácie De musica
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vydanie knižnej publikácie o obci Cigeľ
Obec Cigeľ, 971 01 Cigeľ
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Marec
2014
Vycestovanie hokejových veteránov na turnaj do Viedne
ŠK TXT CASEY Bratislava, Janotova 4, 841 05 Bratislava
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
REKREAČNO-ODDYCHOVÁ ZÓNA,revitalizácia vodnej plochy OĽKA
Obec Trhovište
4 891,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Cvičná požiarna dráha - protipovodňová hrádza, detské ihrisko a kultúrno-spoločenský areál na letné kultúrne vyžitie občanov
Obec Benice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Technická rekultivácia priestorov pri budove Obecného úradu v obci Horná Mariková
Obec Horná Mariková
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Revitalizácia školského dvora
Obec Ružindol
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybudovanie sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu
Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Vybudovanie sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu
Obec Ubľa, 067 73 Ubľa 368
5 680,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybudovanie sociálnych zariadení v areáli futbalového ihriska
Obec Hubošovce, 082 66 Hubošovce 136 Pošta Uzovce
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rekonštrukcia obecných šatní TJ
Obec Liptovský Ondrej
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Vybudovanie otočky pre autobusy a iné motorové vozidlá, Obec Pečenice
Obec Pečenice, Pečenice 64, 935 03 Pečenice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Budovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení
Obec Dolný Ohaj
9 993,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Vybudovanie odkvapového systému
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Preseľany, 956 12 Preseľany
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
August
2013
Oddychová zóna pre deti a občanov obce
Obec Kazimír
2 835,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Marec
2021
Výstavba multifunkčného ihriska
Obec Holiša, Holiša 61, 985 57 Holiša
37 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Vybudovanie malého skladu na odkladanie náradia a náčinia, Obec Malé Zálužie
Obec Malé Zálužie, Malé Zálužie 63, 951 24 Nové Sady
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR