Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
28.
Marec
2014
Výstavba chodníka v obci Slivník
Obec Slivník, Hlavná 9, 076 12 Slivník
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Výstavba Pastoračného centra a Kostola Božieho milosrdenstva Prešov - Šidlovec
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 2911/81, 080 01 Prešov
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
Výstavba Centra mládeže vo Vysokej nad Uhom
Pastoračné centrum Anny Kolesárovej, Vysoká nad Uhom 27, 072 14 Vysoká nad Uhom
80 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Výskumný ústav vysokohorskej biológie - unikátne pracovnisko v Západných Karpatoch
Žilinská univerzita v Žiline
376 231,25 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Jún
2020
Výskumný projekt: Plán mestskej logistiky pre riešenia mobility v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
88 350,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
5.
Jún
2020
Výskumný projekt: Výskum a implementácia nových technológií do informačných systémov ako podpora procesov v logistike a doprave.
Technická univerzita v Košiciach
88 350,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
5.
Jún
2020
Výskumný projekt: Modelovanie dynamickej prevádzky nabíjacej stanice pre elektromobily, ktorá je napájaná energiou z miestnych obnoviteľných zdrojov s ohľadom na predikciu spotreby elektrickej energie.
Žilinská univerzita v Žiline
93 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
4.
Marec
2013
Výskum vplyvu metanólov a genetických faktorov na zdravie detí
Slovenská zdravotnícka univerzita
475 084,03 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Výskum účinku glukokortikoidov u niektorých pediatrických ochorení s cieľom zlepšenia zdravia detí
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
237 339,61 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými a holokrinnými ochoreniami
Univerzita Komenského v Bratislave
345 957,81 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Výskum polovodičového materiálu VGF GaP pre vysokoefektívne a úsporné verejné osvetlenie založené na svietivých diódach LED
PHOSTEC, s.r.o.
120 821,54 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Február
2013
Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
317 278,42 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Výroba a dodávka zvonov vrátane pohonu
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Michalovce, A. Sládkoviča 7, 071 01 Michalovce
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
Október
2023
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre postupnú modernizáciu systému CZT v meste Umaň
Intech Slovakia, s.r.o.
34 790,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8.
Júl
2014
Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
1 298 250,00 € nenávratná MDVRR SR
28.
Júl
2014
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
7 823 525,50 € nenávratná MDVRR SR
5.
Apríl
2022
Odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Údol
Obec Údol, Údol 2, 065 45 Údol
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
December
2012
Príručka oprávnených výdavkov pre operačné programy spolufinancované zo štrukturálnych fondov pre programové obdobia 2007-2013 a 2014-2020
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18.
September
2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav Pútnického domu Mariánska hora - Levoča
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Levoča, Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto
Doplnený
1 053 434,00 € nenávratná Úrad vlády SR