Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
November
2012
Zdroj nízko-teplotnej energie pre Spoločenský dom v Dolnom Badíne
Obec Dolný Badín
8 563,80 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Máj
2021
Odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Štiavnička
Obec Štiavnička, Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička
8 000,00 € nenávratná ú
6.
Máj
2021
Pre Materskú školu Jenkovce, Jenkovce 113, 072 52 Jenkovce na zakúpenie interiérovej hracej plošiny pre deti
Obec Jenkovce, Jenkovce 210, 072 52 Jenkovce
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Máj
2021
Kúpa viacmiestneho automobilu pre potreby obce
Obec Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Buzitka
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
3.
Máj
2021
organizácia podujatia: Tradičné Vianoce
OZ Slovenské tradície, Gagarinova 1578/8, 955 01 Topoľčany
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Máj
2021
Vytvorenie neziskového vzdelávacieho internetového portálu
Príbeh našich dejín (pôvodne PDT, o.z.), Štefánikova 7, 949 01 Nitra
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
pre Jókaiho divadlo v Komárne na vytvorenie divadelnej inscenácie:BUCHNER:WOYZECK
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
September
2023
pre Podtatranské múzeum v Poprade na realizáciu expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
9 724,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Apríl
2014
Vydanie publikácie: Svätý Cyril a Svätý Metod, 1150 rokov živého odkazu pre Slovensko
Marcel Pecník, Magurská 59, 974 11 Banská Bystrica
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Vydanie publikácie: Drahoslav Machala "Slovenská vlastiveda II. - Trenčianska župa"
Vydavateľstvo Matice slovenskej, Mudroňova 1, 036 52 Martin
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Vydanie publikácie o obci Malženice
Obec Malženice, Malženice 294, 919 29 Malženice
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Apríl
2014
Vydanie publikácie De musica
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vydanie knižnej publikácie o obci Cigeľ
Obec Cigeľ, 971 01 Cigeľ
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Marec
2014
Vycestovanie hokejových veteránov na turnaj do Viedne
ŠK TXT CASEY Bratislava, Janotova 4, 841 05 Bratislava
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
REKREAČNO-ODDYCHOVÁ ZÓNA,revitalizácia vodnej plochy OĽKA
Obec Trhovište
4 891,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Cvičná požiarna dráha - protipovodňová hrádza, detské ihrisko a kultúrno-spoločenský areál na letné kultúrne vyžitie občanov
Obec Benice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Technická rekultivácia priestorov pri budove Obecného úradu v obci Horná Mariková
Obec Horná Mariková
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Revitalizácia školského dvora
Obec Ružindol
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybudovanie sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu
Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Vybudovanie sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu
Obec Ubľa, 067 73 Ubľa 368
5 680,00 € nenávratná Úrad vlády SR