Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Október
2021
vecné ocenenia a náklady súvisiace s organizáciou ankety Zlatý Amos
ADEVYK, Nevädzova 13, 040 01 Košice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Jún
2014
Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach
Košický samosprávny kraj
536 521,38 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
28.
Marec
2014
Usporiadanie 7. ročníka medzinárodného turnaja
Volejbalový klub polície, Nábrežie arm. Gen. Ludvíka Svobodu 3, 811 02 Bratislava
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Október
2021
Upravíme pomník
Obec Lozorno
3 600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
December
2013
SPOTS – kultúrno-spoločenské centrá
Mesto Košice
1 136 110,11 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
20.
December
2013
Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska
Mesto Košice
825 150,89 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
20.
December
2013
Park Moyzesova/Komenského – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
Mesto Košice
2 417 730,49 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
18.
December
2013
Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
Mesto Košice
6 104 670,75 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
1.
Január
2014
Ulička remesiel - rekonštrukcia
Mesto Košice
864 064,85 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
28.
Marec
2014
Úhrada cestovného na športové podujatie
TJ Orava Dolný Kubín, Na Sihoti 1162/29, 026 01 Dolný Kubín
300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Údržba Pomníka obetiam II. SV v Sološnici
Obec Sološnica
3 750,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Údržba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Obec Podtureň
Obec Podtureň, Hlavná 164, 033 01 Podtureň
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Učebné pomôcky na výučbu telesnej výchovy
Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
December
2012
Odborné stáže a účasť oprávnených zamestnancov CKO na vzdelávacích aktivitách
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor metodiky
100 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2012
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov certifikačného orgánu zapojených do finančného riadenia ŠF a KF - II. časť
Ministerstvo financií SR
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
1.
Apríl
2014
Účasť Andreja Riga na Majstrovstvách sveta v boxe v septembri 2013
SABA - Slovenská asociácia boxerov amatérov, Junácka 6, 832 80 Bratislava
1 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Apríl
2014
Tréningový proces, lyžiarske lístky, cestovné výdavky, ubytovanie a účasť na pretekoch
OZ SKI RACE TEAM, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
November
2012
tlač publikácie Krajina spod Znieva II
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kláštor pod Znievom
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Vytvorenie obecného parku okolo technickej pamiatky
Obec Vígľaš
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
November
2012
Vytvorenie oddychovej zóny pre deti a dospelých
Obec Slovenská Nová Ves
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR