Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
August
2013
na školné v školskom roku 2012/2013 pre syna Františka Rácza
Alica Ráczová Komárnická 18, 821 03 Bratislava
480,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
August
2013
školné (mesiace september až december 2012) v školskom roku 2012/2013 pre žiakov Marca-Antoina Mullendera - Taetera a Evu Mullender - Taeter
Cirkevná základná škola - Narnia, Bratislava
1 012,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Máj
2021
Na nákup motorovej techniky
TJ Slovan Šaštín - Stráže, Nádražná 1181, 908 41 Šaštín - Stráže
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Stavebné úpravy: kultúrny dom s obecným úradom, modernizácia vykurovania: kultúrny dom s obecným úradom, základná škola s materskou školou
Obec Valaská Dubová, Valaská Dubová 32, 034 96 Valaská Dubová
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia časti priestorov Remeselného domu
Obec Dúbrava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova obecných studní
Obec Sobotište
9 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Rekonštrukcia spoločenských priestorov na remeselný dom v Turčianskej Štiavničke
Obec Turčianska Štiavnička
9 977,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Výstavba Domu smútku v obci Pribiš - 2. etapa
Obec Pribiš
9 982,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Stredisko osobnej hygieny a práčovne
Obec Chrámec
9 999,74 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Adaptácia obecného domu na hrnčiarsku výrobu
Obec Pukanec
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
November
2012
Komunitné vzdelávacie centrum v obci Rankovce
Obec Rankovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Skvalitnenie centra rehabilitácie dobudovaním sauny
Obec Chocholná - Velčice
4 131,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Dobudovanie rozlúčkovej siene v obci Slančík
Obec Slančík
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Dokončenie a dovybavenie domu smútku
Obec Malá Poľana
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Rekonštrukcia strechy Materskej školy Včielky Maje
Obec Tajná
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Statické zabezpečenie havarijného stavu objektu zámku a bastiónov v Halíči
IMET, a.s.
315 710,28 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Správanie, populačná dynamika a prirodzení nepriatelia hospodársky významných druhov rodu Ips v smrekových porastoch
Národné lesnícke centrum
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
3.
Máj
2021
Podpora projektu Deň kroja 2020
SLOVENKA, Malachovská 81, 974 01 Banská Bystrica
50 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
December
2012
sociálno-rehabilitačný pobyt sluchovo postihnutých v Tatranskej Lomnici
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)
Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum SUREC
391 706,60 € nenávratná Úrad vlády SR