Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
28.
Marec
2014
Terénne úpravy ihriska a športového areálu, Obec Radôstka
Obec Radôstka, 023 04 Radôstka 51
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Apríl
2014
Technické zabezpečenie futbalového tímu TJ Družstevník Vrádište
Telovýchovná jednota Družstevník Vrádište, 908 49 Vrádište
2 210,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Technické vybavenie kuchyne v obecnom kultúrnom dome
Obec Hraň, Ul. SNP 165/39, 076 03 Hraň
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
December
2012
Štúdia - informačný systém administrácie ŠF a KF na roky 2014 - 2020 v kontexte optimalizácie procesov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor ITMS
350 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4.
Marec
2013
Štart – príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou
Občianske združenie Fundament
409 752,97 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Športovo oddychový areál STOŽOK
Obec Stožok – RĽZ
562 798,86 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Apríl
2014
Športové podujatie - výber talentovaných žiakov
OZ Názor Slovenska, Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Apríl
2014
Športové podujatie - pneumatiky a letenky
Združenie - EXPRES SLOVNAFT team, Žaškov 526, 027 21 Žaškov
5 990,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity v meste Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš
379 006,94 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Športová výstroj pre tri chlapčenské mužstvá
ŠK Žolík Malacky, ul. Jozefa Kubinu 2934/15, 901 01 Malacky
4 990,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Športová výbava pre Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku KKTTS
Občianske združenie Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku KKTTS, Mládežnícka 6, 911 01 Trenčín
10 560,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
August
2013
na školné v školskom roku 2012/2013 pre syna Františka Rácza
Alica Ráczová Komárnická 18, 821 03 Bratislava
480,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
August
2013
školné (mesiace september až december 2012) v školskom roku 2012/2013 pre žiakov Marca-Antoina Mullendera - Taetera a Evu Mullender - Taeter
Cirkevná základná škola - Narnia, Bratislava
1 012,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Máj
2021
Na nákup motorovej techniky
TJ Slovan Šaštín - Stráže, Nádražná 1181, 908 41 Šaštín - Stráže
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP - obnova a oprava 2020
Mesto Žilina
5 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Stavebné úpravy: kultúrny dom s obecným úradom, modernizácia vykurovania: kultúrny dom s obecným úradom, základná škola s materskou školou
Obec Valaská Dubová, Valaská Dubová 32, 034 96 Valaská Dubová
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia časti priestorov Remeselného domu
Obec Dúbrava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova obecných studní
Obec Sobotište
9 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Rekonštrukcia spoločenských priestorov na remeselný dom v Turčianskej Štiavničke
Obec Turčianska Štiavnička
9 977,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Výstavba Domu smútku v obci Pribiš - 2. etapa
Obec Pribiš
9 982,00 € nenávratná Úrad vlády SR