Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
November
2012
Mosty medzi nami
Mesto Michalovce
6 500,00 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - rozširovanie konštituovania siete partnerstiev a cezhranič.výmena skúseností v oblasti primárnej prevencie
Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante
4 387,00 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Doliečovací program pre drogovo závislé osoby a ich rodiny
Lepšia cesta, n.o.
11 195,62 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Aj Ty máš šancu
Žilinský samosprávny kraj, (TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb)
2 350,00 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
RESTAMAMA.sk - zabezpečenie ďaľšieho fungovania a rozvoja internetovej stránky pre podporu primárnej prevencie užívania nelegálnych drog
RE/set, o.z
3 560,00 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Oplotenie areálu resocializačného strediska
NELEGÁL
19 658,94 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Vzdelávanie a posilnenie spolupráce pracovníkov posobiacich v oblasti drogovej problematiky
Mesto Čadca
2 702,00 € nenávratná ÚV SR
8.
November
2012
Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí
Slovenský spolok pre psychoterapiu, liečebnú pedagogiku a socioterapiu
18 942,20 € nenávratná ÚV SR
23.
November
2012
Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011.
Obec Hranovnica
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2012
Zvýšenie úrovne informovanosti o NATO na Ukrajine - školenie pracovníkov Informačných centier NATO na Ukrajine
Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, n.f.
6 000,00 € nenávratná neuvedený
9.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Baďan
91 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Hervartov
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Krásno
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Slovenská Ves
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Karná
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Šiatorská Bukovinka
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Chminianska Nová Ves
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Dolná Tižina
92 385,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Zákamenné
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Ortuťová
92 696,00 € nenávratná Úrad vlády SR