Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Máj
2021
Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
4 966 411,28 € nenávratná MDV SR
31.
December
2012
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
266 026 886,41 € nenávratná MDVRR SR
31.
December
2012
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
224 036 017,25 € nenávratná MDVRR SR
18.
November
2014
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/), časť Považská Teplá /mimo/ - Dolný Hričov /mimo/“
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
64 854 470,69 € nenávratná MDVRR SR
9.
September
2015
Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava II. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
5 985 000,00 € nenávratná MDVRR SR
20.
Júl
2017
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“
46 451 636,97 € nenávratná MDV SR
28.
September
2018
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
349 583 068,49 € nenávratná MDV SR
22.
August
2022
ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2
Železnice Slovenskej republiky
34 541 558,53 € nenávratná MDVR SR
11.
Január
2023
Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce, 1. etapa
Železnice Slovenskej republiky
131 230,00 € nenávratná MDVR SR
9.
September
2015
Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska – koľaje a rampy, 1. Etapa
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR
4 076 708,51 € nenávratná MDVRR SR
28.
Október
2015
Personálne zabezpečenie riadenia a implementácie OP ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
139 570,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
September
2013
SK-11-009-2011-R1
Nadácia Krajina Harmónie
8 782,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-010-2011-R1
INEX Slovakia
15 946,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-011-2011-R1
Plusko
16 669,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-023-2011-R1
Centrum voľného času Dúha
17 720,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-024-2011-R1
Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže
21 968,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-032-2011-R1
ACHO - Aktívne chvíle oddychu
22 230,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-002-2011-R1
Stopy
6 200,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-011-2011-R1
CESPOM - Centrum sociálnej pomoci mladým
6 000,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-012-2011-R1
Jarovnice o. z.
6 400,00 € nenávratná Európska komisia