Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
September
2013
SK-12-017-2011-R1
Študentská rada stredných škôl
6 000,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-001-2011-R1
Truc sphérique
5 220,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-002-2011-R1
Truc sphérique
6 465,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-003-2011-R1
Ecumenical Council of Churches in Slovakia
73 920,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-005-2011-R1
INEX Slovakia
7 400,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-006-2011-R1
Centrum pre interkultúrny dialóg
8 460,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-007-2011-R1
Nadácia BADEN-POWELLA (NBP)
38 327,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-009-2011-R1
Mládež s misiou YWAM n. o.
14 830,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-010-2011-R1
Kumakokra
8 238,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-012-2011-R1
Centrum voľného času JUNIOR
8 655,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-013-2011-R1
YMCA MZ Nitra
8 245,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-014-2011-R1
Alter Nativa
24 380,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-015-2011-R1
ACHO - Aktívne chvíle oddychu
17 272,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-016-2011-R1
KERIC
63 930,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-31-001-2011-R1
NO LABEL PROJECT
20 368,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-31-005-2011-R1
YMCA na Slovensku
22 429,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-040-2011-R2
NO - Spoločenstvo čitateľov Biblie - Scripture Union Slovakia -SČB
16 655,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-044-2011-R2
OZ - Art Kruh
20 804,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-045-2011-R2
OZ - Aktívne mesto
13 510,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-047-2011-R2
Vidiecka asociácia mládeže
12 355,00 € nenávratná Európska komisia