Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
September
2013
SK-21-032-2011-R2
Centrum volného casu - Regionálne centrum mládeže
13 050,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-034-2011-R2
Depaul Slovakia n.o.
7 630,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-036-2011-R2
Alter Nativa o.z.
16 440,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-037-2011-R2
Alter Nativa o.z.
20 550,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-038-2011-R2
Konícek bez bariér, o.z.
22 471,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-039-2011-R2
The Centre of Leisure Time
6 680,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-040-2011-R2
Slovenský Skauting (Scouting Slovakia)
5 310,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-041-2011-R2
Informacné centrum mladých Humenné
12 785,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-042-2011-R2
Zväz skautov madarskej národnosti - 47. zbor Istvána Koháryho
16 384,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-043-2011-R2
KERIC
4 900,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-31-006-2011-R2
Tykva
16 616,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-31-009-2011-R2
Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
13 706,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-31-010-2011-R2
Mladiinfo Slovensko
12 905,00 € nenávratná neuvedený
27.
September
2013
SK-31-011-2011-R2
OZ - 322
9 673,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-31-015-2011-R2
KERIC
13 082,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-43-007-2011-R2
Young Leaders for Europe
20 000,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-51-004-2011-R2
Obciansko-demokratická mládež (ODM)
8 040,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-069-2011-R3
OZ Koníček bez bariér
16 898,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-071-2011-R3
OZ CESPOM Centrum sociálnej pomoci mladým
14 795,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-074-2011-R3
KERIC
22 100,00 € nenávratná Európska komisia