Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Február
2013
Centrum neformálneho vzdelávania
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári
273 052,59 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
INEDU-GOV-Inovatívne vzdelávanie pracovníkov samosprávy
Mesto Michalovce
220 344,44 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Pilotný program efektívnej koordinácie finančnej pomoci - Servisné centrum pre Mikroregión Podpoľanie
Koordinačné zduženia obcí mikroregiónu Podpoľanie
489 586,03 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra
Košický samosprávny kraj
950 710,97 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica
Mesto Považská Bystrica
391 332,28 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Krízové centrum-rekonštrukcia a modernizácia objektu v hlavnom meste SR Bratislava
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
801 341,06 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti vývojových chýb
Nadácia Zrak
458 391,95 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva Európskej únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky
EUROIURIS - Európske právne centrum, o.z.
391 478,57 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva v obci Hurbanova Ves, kanalizácia – ochrana zdrojov pitnej vody Žitného ostrova, Jelky a Hurbanova Ves
Hurbanova Ves
951 561,57 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine
ŠOP SR
280 939,02 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Separuje celá obec
OZ pre rozvoj vzdelávania CALYPSO PM
304 163,59 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Rekonštrukcia radnice v Skalici
Mesto Skalica
1 144 181,79 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstav - obnova evajelického kostola Bátovce
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bátovce
632 296,41 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch Reduty v Bratislave
Slovenská filharmónia
2 239 732,14 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Divé maky – šanca pre rómske talenty z celého Slovenska
PRO DONUM
590 803,70 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity v meste Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš
379 006,94 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak
Únia centier prevencie a pomoci DAFNÉ
417 401,83 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Bezpečnosť dodávky pitnej vody
Výskumný ústav vodného hospodárstva
306 862,35 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Inštitucionalizácia a posilnenie mimosúdneho konania /posilnenie právnej vymožiteľnosti v ochrane spotrebiteľa/ - efektívna a účinná pomoc pre spotrebiteľa
Združenia na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade
288 889,62 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Rekonštrukcia rozvodov tepla Plavárne mesta Handlová s cieľom úspory energie
Mesto Handlová
516 144,90 € nenávratná Úrad vlády SR