Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Január
2013
Konkurencieschopné regióny 21
Podnikateľská aliancia Slovenska
291 713,02 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Programové rozpočtovanie - základný predpoklad pre život vidieckych sídel v 21.storočí
Nadácia F.A.Hayeka Bratislava
445 529,74 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými a holokrinnými ochoreniami
Univerzita Komenského v Bratislave
345 957,81 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Obnova historickej pamiatky - Topoľčiansky hrad
Občianske združenie Topoľčiansky hrad
1 125 181,83 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Február
2013
Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
317 278,42 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Zefektívnenie a optimalizácia systému riadenia a správy ciest Žilinského samosprávneho kraja
Žilinský samosprávny kraj
444 399,66 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava
Bratislavský samosprávny kraj
2 171 138,45 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice
Mesto Tvrdošín
1 754 446,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
687 866,82 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny
Molekulárne-medicínske centrum Slovenskej akadémie vied
722 461,74 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Vzdelávacie centrum regenerácie pracovnej sily Kežmarské Žľaby - Vysoké Tatry
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
867 530,22 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Handlovský program podpory vzdelávania a zamestnania
Help, n.p.o.
463 391,08 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva (skrátený názov MIKADO)
Košický samosprávny kraj
268 861,51 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Implementácia obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v energetickom hospodárstve obce Rohožník
Obec Rohožník
1 056 152,94 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Využívanie strategickej inteligencie pre zlepšenie inovačnej politiky - STRIPE
TU Košice
292 458,89 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
836 239,40 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Budovanie kapacít v samospráve a treťom sektore prostredníctvom inovatívneho vzdelávania
Agentúra EUROFORMES, n.o.
514 571,49 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Centrum neformálneho vzdelávania
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári
273 052,59 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
INEDU-GOV-Inovatívne vzdelávanie pracovníkov samosprávy
Mesto Michalovce
220 344,44 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Pilotný program efektívnej koordinácie finančnej pomoci - Servisné centrum pre Mikroregión Podpoľanie
Koordinačné zduženia obcí mikroregiónu Podpoľanie
489 586,03 € nenávratná Úrad vlády SR