Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
December
2023
Projektová dokumentácia ciest I. triedy
Slovenská správa ciest
1 892 737,95 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v TT kraji
Slovenská správa ciest
1 427 501,87 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
27.
December
2023
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa
Slovenská správa ciest
17 510 793,29 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa
Slovenská správa ciest
9 394 784,24 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa
Slovenská správa ciest
9 086 842,59 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy I. etapa
Slovenská správa ciest
1 706 757,93 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa
Slovenská správa ciest
1 210 892,64 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza
Slovenská správa ciest
16 696 072,38 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji
Slovenská správa ciest
20 760 963,22 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár
Slovenská správa ciest
22 995 514,86 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce
Slovenská správa ciest
41 555 954,04 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraj
Slovenská správa ciest
6 710 008,52 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy (I. etapa)
Slovenská správa ciest
9 244 548,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza
Slovenská správa ciest
21 041 183,61 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v PO kraji
Slovenská správa ciest
11 102 921,96 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky
Slovenská správa ciest
2 999 315,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
28.
December
2023
Projektová dokumentácia obchvatov miest
Slovenská správa ciest
564 499,25 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
24.
August
2016
I/78 Námestovo - prieťah
Slovenská správa ciest
5 855 587,62 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30.
Január
2013
Využitie biomasy pre výrobu tepla v meste Vráble
Mesto Vráble
784 285,94 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Statické zabezpečenie havarijného stavu objektu zámku a bastiónov v Halíči
IMET, a.s.
315 710,28 € nenávratná Úrad vlády SR