Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Marec
2013
Rovnaká šanca
Nadácia škola dokorán
328 769,89 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Vzdelávanie zamestnancov samosprávy
Mesto Trenčín
355 778,13 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rekonštrukcia detského domova rodinného typu
Detský domov Košická Nová Ves
530 681,49 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rozšírenie slovenského registra pupočníkovej krvi
OZ Slovenský register placentárnych buniek
472 454,26 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Športovo oddychový areál STOŽOK
Obec Stožok – RĽZ
562 798,86 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu
Košický samosprávny kraj
424 563,68 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR
Košický samosprávny kraj
397 908,99 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Modernizácia a rekonštrukcia útulku pre matky v núdzi v Dome Červeného kríža v Snine
Slovenský červený kríž Snina
429 085,28 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia v obci Lehnice s cieľom úspory energie
Obec Lehnice
518 453,55 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Generálne opravy šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny
Slovenské národné múzeum
400 436,43 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rekonštrukcia Domova dôchodcov - domova penzión za účelom skvalitnenia sociálnych služieb
Domov dôchodcov - domov penzión
579 285,62 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie v meste Svit
Mesto Svit
454 445,45 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Odrazové mostíky Detského domova Nádej v Bernolákove
Detský domov Nádej
425 516,21 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rekonštrukcia Vily Alica v Starom Smokovci
Mesto Vysoké Tatry
402 797,56 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce
Nadácia na podporu občianskych aktivít
2 304 621,39 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Čisté srdce, Záhorácke centrum záujmových aktivít
Obec Veľké Leváre
394 487,54 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Modernizácia verejného osvetlenia
Slovenská inovacná a energetická agentúra
3 378 163,80 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Výskumný ústav vysokohorskej biológie - unikátne pracovnisko v Západných Karpatoch
Žilinská univerzita v Žiline
376 231,25 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Futbalové centrum pre mimoškolské aktivity detí a mládeže
Športový klub SFM Senec
788 088,49 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania
SAIA, n.o
2 442 512,48 € nenávratná Úrad vlády SR