Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Júl
2014
Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
1 298 250,00 € nenávratná MDVRR SR
5.
September
2013
ŽSR, Modernizácia žel trate Nnové Mesto nad Váhom-Púchov, žkm 100,500-159,100 pre trať. rýchlosť do 160 km /hod.-III. etapa (úsek Zlatovce -Trenčianská Teplá)
ŽSR, Kemenskova 8, 813061 Bratislava
241 592 756,13 € nenávratná MDVRR SR
20.
December
2012
Technické vybavenie CKO pre programové obdobie 2007 – 2013 II. časť
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
243 439,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2012
Príručka oprávnených výdavkov pre operačné programy spolufinancované zo štrukturálnych fondov pre programové obdobia 2007-2013 a 2014-2020
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2012
Financovanie miezd zamestnancov orgánu auditu MF SR podieľajúcich sa na riadení a implementácií ŠF a KF 2014-2015
Ministerstvo financií SR
2 080 000,00 € nenávratná ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
20.
December
2012
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov certifikačného orgánu zapojených do finančného riadenia ŠF a KF - II. časť
Ministerstvo financií SR
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30.
Jún
2017
DPB, Modernizácia údržbovej základne, 2. etapa
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
8 521 845,80 € nenávratná MDV SR
2.
Január
2018
Modernizácia električkových tratí – Karloveská radiála, projektová dokumentácia
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
452 029,76 € nenávratná MDV SR
10.
Január
2020
MET Ružinovská radiála, projektová dokumentácia
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
969 904,40 € nenávratná MDV SR
8.
Apríl
2020
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála
62 894 788,90 € nenávratná MDV SR
4.
Október
2021
Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline
Mesto Žilina
2 841 958,14 € nenávratná MDVR SR
14.
Marec
2022
Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská – Galvaniho
Hlavné mesta SR Bratislava
530 266,63 € nenávratná MDV SR
14.
Marec
2022
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná“ v Centrálnom registri projektov
Hlavné mesta SR Bratislava
456 610,69 € nenávratná MDV SR
14.
Marec
2022
Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra“ v Centrálnom registri projektov
Hlavné mesta SR Bratislava
1 831 356,40 € nenávratná MDV SR
4.
November
2022
Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, meniareň Kaštieľska
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
93 717,50 € nenávratná MDVR SR
2.
Marec
2023
Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov Dvor
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
81 750 021,16 € nenávratná MDV SR
4.
November
2022
Trolejbusové trate Miletičova - Jelačičova - Žellova a Záhradnícka - Karadžičova
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1 213 289,53 € nenávratná MDVR SR
13.
Január
2015
Inteligentný dopravný a informačný systém ZSSK, a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2 553 599,05 € nenávratná MDVRR SR
23.
Marec
2015
KE, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
Mesto Košice
1 074 314,00 € nenávratná MDVRR SR
6.
Máj
2015
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia
Mesto Košice
1 973 100,00 € nenávratná MDVRR SR