Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Júl
2014
Nové konjugované aromatické zlúčeniny s polovodičovými vlastnosťami
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
September
2014
Elektronické služby v spoločnosti EXIMBANKA
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
19.
September
2014
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Polepy, s.r.o.
Polepy, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
23.
September
2014
Zavedenie moderných IKT v spoločnosti SCHAFY, spol. s r. o.
SCHAFY, spol. s r. o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
1.
Október
2014
Výskum a vývoj novýoi technológii etalonáže a kalibrácie meracích prístrojov a zariadení prietoku a objemu kvapalných uhľovodíkov."
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
Október
2014
Adaptácia moderných výpočtovo-simulačných metód do oblasti vývoja valivých ložísk a ich verifikácia v reálnych podmienkach
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Október
2014
Inovovanie IKT a webového portálu, implementácia obchodného systému v spoločnosti Cassis consult, s.r.o.
Cassis consult, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
14.
Október
2014
Molekulárne mechanizmy spolupôsobenia stresových hormónov a hypoxie v nádorových bunkách: vplyv na expresiu a funkciu nádorového proteínu CA IX
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Október
2014
Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KVANT spol. s r.o.
KVANT spol. s r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
22.
Október
2014
Účinné využívanie komplexného IS
Trustee Company Services, a. s.
0,00 € nenávratná MPRV SR
27.
Október
2014
DODATOK č. 1 k Zmluve č. SAMRS/2013/JS/01/02
Slovenská atlantická komisia Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28.
Október
2014
Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
November
2014
Humanizácia a modernizácia pavilónu „A“ DSS Olichov
Nitriansky samosprávny kraj
0,00 € nenávratná MPRV SR
11.
November
2014
Nové produkty na báze acetylénu
VUP, a.s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
November
2014
002SPU-2/2013 - Odstraňovanie bariér v prístupe k informačným službám - analýza potrieb a návrh modelového riešenia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná MŠVVaŠ SR
18.
November
2014
Zefektívnenie podnikových a obchodných procesov v spoločnosti CODES CREATIVE, s.r.o.
CODES CREATIVE, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
19.
November
2014
002SPU-2/2013 Odstraňovanie bariér v prístupe k informačným službám - analýza potrieb a návrh modelového riešenia
Ekonomická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná MŠVVaŠ SR
20.
November
2014
IVlULTIfunkčné PRiadze pre Odevné a TECHnické aplikácie.
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
November
2014
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
November
2014
Cloudové Počítanie Pre Analýzu Veľkých Dá
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja