Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
December
2014
Prechod do antiadiabatického stavu - kľúčový fyzikálny efekt pre predikciu nových supravodičov
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
December
2014
Integrácia akciových trhov: poznatky z empirického výskumu
Ekonomická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
December
2014
Vplyv vitamínu D na vznik a aktivitu nešpecifických črevných zápalových ochorení
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
December
2014
Zavedenie nových informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Insomnium, s.r.o.
Insomnium, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
17.
December
2014
Modernizácia IKT v spoločnosti Direct Marketing a.s.
Direct Marketing a.s.
0,00 € nenávratná MPRV SR
18.
December
2014
Informačno-komunikačné technológie v spoločnosti FORTUNA LIBRI, s. r. o.
FORTUNA LIBRI, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
19.
December
2014
Zefektívnenie podnikových procesov s dôrazom na klientov
BMB Leitner CS, s.r.o., s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
7.
Január
2015
Biologicky aktívne a hodnotné zložky obilnín, pseudoobilnín a krmovín pre produkciu funkčných potravín
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
Január
2015
Zavedenie CRM softvéru a informačno - komunikačných technológií v spoločnosti MCGA legal, s.r.o.
MCGA legal, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
16.
Január
2015
Inovovanie IKT a webového portálu, implementácia obchodného systému v spoločnosti Cassis consult, s.r.o.
Cassis consult, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
20.
Január
2015
Zavádzanie a účinné využívanie IKT v spoločnosti AV Integra
AV Integra, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
23.
Január
2015
Inovácia sklenárskej výroby
LiVi, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
23.
Január
2015
Inovácia sklenárskej výroby
LiVi, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
27.
Január
2015
Rozvojový projekt 001EU-2/2013 - Príprava a implementácia nového spoločného študijného programu MSc. In Global Finance - zmena termínov riešenia
Ekonomická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná MŠVVaŠ SR
27.
Január
2015
Rozvojový projekt 005ŽU-2/2013 - Zvýšenie kvality kľúčových kompetencií absolventov internacionalizáciou vzdelávania na báze spoločných študijných programov - zmena termínov riešenia
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná MŠVVaŠ SR
12.
Február
2015
Zavedenie moderných informačno-komunikačných technológií v spoločnosti GOEN, spol.s r.o.
GOEN, spol. s r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
12.
Február
2015
Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KVANT spol. s r.o.
KVANT spol. s r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
12.
Február
2015
Budovanie 1Gbit-ovej vnútropodnikovej siete na podporu poskytovaných služieb zákazníkom
QBSW, a.s.
0,00 € nenávratná MPRV SR
12.
Február
2015
Inovácia elektronického informačného systému, internetového portálu a modernizácia hardvéru spoločnosti ORBIS IN, s.r.o.
ORBIS IN, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
16.
Február
2015
Zavedenie moderných informačných technológií v spoločnosti MULTIBILLARD, s.r.o.
MULTIBILLARD, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR