Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Február
2015
Druhová a genetická diverzita v čeľadi Brassicaceae - k lepšiemu pochopeniu evolúcie polyploidných komplexov
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Február
2015
DODATOK č. 1 k Zmluve č. SAMRS/2013/VP/01/04
Človek v ohrezení, Pražská 11, Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
23.
Február
2015
Inovácia IKT v spoločnosti A & A CONSULTING, s.r.o.
A & A CONSULTING, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
26.
Február
2015
Innovative and practical management approaches to reduce nitrogen excretion by ruminants
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Február
2015
Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Február
2015
Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to extréme weather
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Február
2015
Glycerol Biorefinery Approach for the Production of High Quality Products of Industrial Value
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Február
2015
Strategic Transitions for Youth Labour in Europe
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Február
2015
Regional Anaesthesia Simulator and Assistant
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Február
2015
Linked Open Data for environment protection in Smart Regions
Slovenská agentúra životného prostredia
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Február
2015
Emergency Responder Data Interoperability Network
Ústav informatiky SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Február
2015
Comparative Effectiveness Research to Assess the Use of Primary Prophylactic Implantable Cardioverter Defibrillators in EUrope
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Február
2015
Rewiring the Streptomyces celi factory for cost-effective production of biomolecules
Ustav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Február
2015
Global ATM security management
Ústav ínformatiky Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Február
2015
Collaborative European Neuro Trauma Effectiveness Research in TBI
Trnavská univerzita v Trnave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Marec
2015
Modernizácia IT-infraštruktúry v spoločnosti TREND Holding, spol. s r.o.
TREND Holding, spol. s r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Marec
2015
Modernizácia a zavádzanie inovatívnych informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KFB Control s.r.o.
KFB Control s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
11.
Marec
2015
Účinnosť pohybového programu na bunkovú reguláciu a stavbu svalového a kostného tkaniva a funkčnú zdatnosť onkologických pacientov
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Marec
2015
Rast konkurencieschopnosti spoločnosti IMET-AKE spol. s r.o. obstaraním inovatívnych IKT
IMET-AKE s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
13.
Marec
2015
Vytvorenie nového modulu pre evidenciu a archiváciu výsledkov výskumu a vývoja a jeho integrácia v rámci IKT v spoločnosti VUKI a.s.
VUKI a.s.
0,00 € nenávratná MPRV SR