Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
28.
August
2013
Stereoselektívne Pd(ll)-katalyzované cyklizácie v syntéze prírodných látok
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
28.
August
2013
Aktivizácia talentovanej mládeže a jej celoročná systematická príprava na vedeckú prácu prostredníctvom účasti na medzinárodnej postupovej súťaži l-SWEEEP
Mladí vedci Slovenska, občianske združenie
0,00 € nenávratná neuvedený
3.
September
2013
Od interagujúcich dvojhviezd k exoplanétam
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený
10.
September
2013
Nové probiotické preparáty pre hydinu selektované na základe imunologických účinkov probiotických mikroorganizmov
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
0,00 € nenávratná neuvedený
16.
September
2013
Bioinformatická analýza amyláz
Ústav molekulárnej biológie SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
18.
September
2013
Športovo-rekreačná zóna Hodkovce – 1.etapa
Obec Hodkovce
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
September
2013
Účinné využívanie IKT vo firme Anton Homola - HOMOLA team
Anton Homola – HOMOLA team
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
September
2013
Rast konkurencieschopnosti spoločnosti PRINTFLOW s.r.o. obstaraním inovatívnych IKT
PRINTFLOW s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
20.
September
2013
Nákup moderných výrobných technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti Montostroj a. s.
Montostroj a. s.
0,00 € nenávratná neuvedený
25.
September
2013
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti 2U spol. s r.o.
2U spol. s r. o.
0,00 € nenávratná neuvedený
7.
Október
2013
Zvýšenie úrovne IKT v
MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
0,00 € nenávratná neuvedený
7.
Október
2013
Inováciou vnútropodnikovej siete k zefektívneniu výrobnej prevádzky
ALLMEDIA, spol. s r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
8.
Október
2013
Asfaltové zmesi s nižšou energetickou náročnosťou a s menšou záťažou pre životné prostredie
VUlS - CESTY spol. s r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
8.
Október
2013
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti CNC frézovanie, s.r.o.
CNC frézovanie, s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
14.
Október
2013
Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
18.
Október
2013
Experimental studies of plasma wall interactions by Laser Induced Plasma Technique
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
18.
Október
2013
Securing the spices and herbs commodity chains against deliberate, accidental or natural biological and Chemical contamination
Výskumný ústav potravinársky
0,00 € nenávratná neuvedený
18.
Október
2013
Employment 2025: How will multiple transitions affect the European labour market
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
0,00 € nenávratná neuvedený
28.
Október
2013
Zavedenie IS na optimalizáciu
MTH s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
28.
Október
2013
Zvýšenie efektívnosti zachytávania a využívania zrážkových vôd z povrchového odtoku za účelom minimalizácie energetickej náročnosti
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
0,00 € nenávratná neuvedený