Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
December
2013
Nový informačný systém = efektívnejší chod spoločnosti
EMM – T, spol. s r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
4.
December
2013
Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v spoločnosti Pekáreň Dunajská Lužná s.r.o.
Pekáreň Dunajská Lužná s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
10.
December
2013
Nelineárne javy v spojitých a diskrétnych dynamických systémoch
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
10.
December
2013
Nano-optical mechanical systems
Ústav polymérov SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
10.
December
2013
Zabezpečenie systematickej práce s deťmi a mládežou - Dodatok č. 1
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
December
2013
Zabezpečenie systematickej práce s deťmi a mládežou - Dodatok č. 1
Detská organizácia FÉNIX
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
December
2013
Program finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013 (ADAM 3) - Dodatok č. 1
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
December
2013
ICM BB v ústrety mládeži - Dodatok č. 1
Informačné centrum mladých Banská Bystrica
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
December
2013
Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu
Národný bezpečnostný úrad
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
13.
December
2013
Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka
Ústav experimentálnej onkológie SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
13.
December
2013
Komplexný informačný systém pre mladých v Bratislave
Stredoškolský parlament Slovenska
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
December
2013
Zabezpečenie systematickej práce s deťmi a mládežou - Dodatok č. 1
Detská organizácia FÉNIX
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
December
2013
Zabezpečenie systematickej práce s deťmi a mládežou - Dodatok č. 1
Laura, združenie mladých
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
December
2013
Zabezpečenie systematickej práce s deťmi a mládežou - Dodatok č. 1
Slovenský skauting
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
December
2013
Zabezpečenie systematickej práce s deťmi a mládežou - Dodatok č. 1
Strom života
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
December
2013
Zabezpečenie systematickej práce s deťmi a mládežou - Dodatok č. 1
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
December
2013
Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v spoločnosti Pekáreň Dunajská Lužná s.r.o.
Pekáreň Dunajská Lužná s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
18.
December
2013
Anorganické fluoridové taveniny - komplexné štúdium spektrálnych, difrakčných, fyzikálnochemických, termodynamických a štruktúrnych charakteristík
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
December
2013
Výstavba a rekonštrukcia obecných budov a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Dolná Poruba.
Obec Dolná Poruba
0,00 € nenávratná neuvedený
22.
Január
2014
Funkcionálne priestory, bornológie, hyperpriestory a topologické štruktúry
Matematický ústav SAV
0,00 € nenávratná neuvedený