Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
August
2014
„Oprava MK k cintorínu Bohúňovo“
Obec Bohúňovo
19 602,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
August
2014
Nákup 2 kusov kolesových traktorov s prídavnými zariadeniami na prácu v lese a nákup motorového vozidla do 3,5 t – Pick up
Agro-družstvo Klokoč
69 442,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
August
2014
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – LY-agri
LY-agri
366 532,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
August
2014
Prístavba a prestavba rodinného domu – vytvorenie nízkokapacitného ubytovacieho zariadenia – Alena Nyersová
Alena Nyersová
99 900,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2014
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Koláre
Obec Koláre
41 004,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2014
Cieľom spoločného snaženia je rozvoj regionálneho značenia
Občianske združenie Zlatá cesta
80 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
August
2014
Cieľom spoločného snaženia je rozvoj regionálneho značenia.
Občianske združenie Zlatá cesta
80 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2014
Naše dedičstvo, naša budúcnosť
MAS- Vodný raj- Aquaparadiso- Víziparadicsom, o.z..
79 900,04 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
August
2014
Projekt pozemkových úprav Malé Šárovce
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
209 597,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
August
2014
Poradenský servis pre lesný podnik Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Dubnica nad Váhom
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Dubnica nad Váhom
1 440,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
September
2014
Rekonštrukcia a prístavba, ubytovacie zariadenie na krátkodobý pobyt – kúria Číž
Blanka Sedmáková
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
September
2014
Výstavba minimliekárne
VIRIBUS UNITIS, s.r.o.
49 028,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
September
2014
Zriadenie spracovateľského a predajného miesta na farme Želiezovce
Poľnohospodárske družstvo POHRONIE ŽELIEZOVCE
59 956,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
September
2014
Výstavba turistickej ubytovne – Sejlan, s.r.o.
Sejlan, s.r.o.
165 660,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2014
Skladová hala a mechanizmy na spracovanie biomasy
DAEM, s.r.o.
196 664,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2014
Prestavba rodinného domu na ubytovacie zariadenie
Bc. Stanislav Krupa - STIIFA
32 090,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2014
Zvýšenie efektívnosti lesníckej výroby JC Timber, s.r.o.
JC Timber, s.r.o.
94 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Október
2014
Úprava Verejného priestranstva - Hrušovany.
Obec Hrušovany
48 342,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Október
2014
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov- Di Mihálik, s.r.o.
Di Mihálik, s.r.o.
63 125,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2014
Rozvoj lesného podniku Urbárska obec, pozem. spol. Dubnica nad Váhom
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Dubnica nad Váhom
14 875,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra