Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Október
2014
Cyklotrasa v obci Hrachovište
Obec Hrachovište
20 489,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2014
Racionalizácia a modernizácia ťažby, manipulácie a dopravy dreva
SALATˇIN, s.r.o.
116 935,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Október
2014
Nákup chladiarenských automobilov a modernizácia výroby.
McCarter a.s.
23 534,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Október
2014
Projekt pozemkových úprav Orechová
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
138 751,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Október
2014
Rekonštrukcia a modernizácia futbalového ihriska obce Bacúch.
Obec Bacúch
337 855,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Október
2014
Vonkajšie verejné fitnescentrum v meste Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
29 477,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Október
2014
Zriadenie spracovateľského miesta – mlyna.
ASPO a Z.M. s r.o.
59 236,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Október
2014
Technické, ekonomické a manažérske vedomosti súvisiace s rozvojom a konkurencieschopnosťou podniku v rezorte (aktualizácia zákonov, manažérske správanie, motivačné stratégie, komunikačné techniky, firemná kultúra).
Nadácia Filantropia
68 017,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Október
2014
Využívanie výrobných postupov kompatibilných s obhospodarovaním a udržiavaním prírodnej krajiny a environmentu.
Nadácia Filantropia
69 073,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Marketing a propagácia vidieckeho cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Slovenska-
Občianske združenie Môj región
78 132,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Rakytník.
Obec Rakytník
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Palivá z poľnohospodárskej biomasy pre Prešovský, Košický, Žilinský kraj
AGROINFORM
69 909,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Palivá z poľnohospodárskej biomasy pre Nitriansky, Trnavský Trenčiansky a Banskobystrický kraj
AGROINFORM
69 162,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Alternatívne zdroje energie v lesníctve - dendromasa
AGROINFORM
69 612,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Vzdelávanie technikov lesných správ – informačný systém pre kalkulácie, plánovanie, rozpočet a kontroling
AGROINFORM
69 848,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Vzdelávanie lesníckych meračov o meraní stromov vzorníkovou metódou a o využití meraných dát
AGROINFORM
69 893,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Vzdelávanie obchodníkov s drevom – tvorba obchodných plánov a riadenie obchodu
AGROINFORM
69 968,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Vzdelávanie lesných správcov – riadenie lesnej výroby
AGROINFORM
69 928,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Vzdelávanie lesníkov – tvorba výrobných plánov
AGROINFORM
69 988,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2014
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov – JAROSLAV ŠAÁR
Jaroslav Šaár
19 989,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra