Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
Máj
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Uňatín
Obec Uňatín
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Legnava
Obec Legnava
144 330,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Dubinné
Obec Dubinné
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Muránska Huta
Obec Muránska Huta
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Zbojné
Obec Zbojné
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Šambron
Obec Šambron
144 494,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Veľká Franková
Obec Veľká Franková
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Duplín
Obec Duplín
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Tuhár
Obec Tuhár
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Medovarce
Obec Medovarce
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Horné Plachtince
Obec Horné Plachtince
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Júl
2014
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Olováry
Obec Olováry
149 200,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
September
2014
Výstavba širokopásmovej infraštruktúry v obci Vrbovka
Obec Vrbovka
151 326,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2014
Rekonštrukcia hospodárskych budov na chov zvierat a nákup strojov pre ŽV
M.E.A. AGRO s.r.o.
144 112,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2014
Žrebčín Mlynčok – investície do modernizácie chovu
WAVO HORSES s.r.o.
235 429,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
November
2014
Modernizácia fariem – Agrovýkrm Rybany s.r.o.
Agrovýkrm Rybany s.r.o.
200 187,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
November
2014
Rekonštrukcia objektov RAB, s.r.o.
RAB, s.r.o.
180 909,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2014
Výstavba silážneho žľabu a rekonštrukcia výdajného stojana PHM
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o.
139 443,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2014
Modernizácia farmy - rekonštrukcia a výstavba objektov pre živočíšnu výrobu
TBS, a.s.
240 608,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2014
Modernizácia farmy - rekonštrukcia a výstavba objektov pre živočíšnu výrobu
TBS, a.s.
240 608,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra