Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
August
2013
Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme
Miestna akčná skupina MALOHONT
414 923,99 € nenávratná neuvedený
1.
August
2013
Integrovaná stratégia územia mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie -Širočina“
370 359,00 € nenávratná neuvedený
1.
August
2013
Prístavba a nadstavba rodinného domu s.č. 8 – vytvorenie samostatnej prevádzkovej jednotky
Zdeněk Petrovič – DENY
19 981,65 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Modernizácia technologických zariadení II.
Ryba Žilina, spol. s r.o.
477 014,60 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Detské ihrisko Vyšný Čaj
Obec Vyšný Čaj
40 000,00 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Rekonštrukcia chodníka I.etapa v obci Beňadiková
Obec Beňadiková
10 738,24 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Výstavba objektu ustajnenia Súdovce – modernizácia farmy chovu kráv bez TPM
Ing. Peter Majerský
159 310,16 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Výstavba, rekonštrukcia chodníkov a vyznačenie cyklotrás v obci Jamník
Obec Jamník
43 962,00 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Liptovská Kokava
Obec Liptovská Kokava
39 557,19 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Výstavba miestnej komunikácie v obci Uhorská Ves
Obec Uhorská Ves
44 895,43 € návratná neuvedený
5.
August
2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Východnej II.
Obec Východná
16 717,36 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Dostavba športového areálu v Čabe II.
Obec Čab
62 288,61 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Kultúrny dom Jelšovce – prestavba – I. Etapa
Obec Jelšovce
69 475,44 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Kultúrny dom Jelšovce – prestavba – II. Etapa
Kultúrny dom Jelšovce – prestavba – II. Etapa
56 493,58 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Rekonštrukcia domu smútku – časť Sila
Obec Nové Sady
68 655,00 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Rekonštrukcia domu smútku – evanjelický Nové Sady
Obec Nové Sady
56 217,93 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Spracovanie a predaj produktov z poľnohospodárskej činnosti rodinnej farmy oviec
Ing. Bečár Boris
16 439,58 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
„Pod Vršatcem – od lenivosti chraň sa pilností“ Hugolín Martin Gavlovič
Miestna akčná skupina Vršatec
415 700,00 € nenávratná neuvedený
6.
August
2013
Rekonštrukcia domu smútku – výstavba sociálneho zariadenia
Obec Malé Vozokany
10 349,25 € nenávratná neuvedený
6.
August
2013
Modernizácia športového areálu v obci Kalša
Obec Kalša
38 461,26 € nenávratná neuvedený