Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
August
2013
Dobudovanie spracovateľského miesta
Mliečna farma - BRAUNVIEH
20 485,00 € nenávratná neuvedený
23.
August
2013
Investícia do živočíšnej výroby a IKT
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo
22 614,46 € nenávratná neuvedený
23.
August
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov – Agro Buzitka , spol. s.r.o.
Agro Buzitka, spol. s.r.o.
50 000,00 € nenávratná neuvedený
23.
August
2013
Rekonštrukcia skladu a nákup technológie
Anton Kajas, Ing. Demandice 393
44 888,65 € nenávratná neuvedený
23.
August
2013
Modernizácia technológie rodinnej firmy ZELSTAR s.r.o.
ZELSTAR, s.r.o.
58 560,00 € nenávratná neuvedený
23.
August
2013
Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o. z.
Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o. z.
417 320,00 € nenávratná neuvedený
20.
September
2013
Prestavba nevyužitého objektu v obci Klenovec (Ráztočné) na ubytovanie v súkromí.
Ing. Pavel Struhár
55 890,24 € nenávratná neuvedený
23.
September
2013
Rekonštrukcia námestí v obci Kajal
Obec Kajal
95 882,27 € nenávratná neuvedený
7.
November
2013
Výstavba detského ihriska a rekonštrukcia autobusových zastávok
Obec Horná Potôň
33 450,71 € nenávratná neuvedený
13.
November
2013
Projekt pozemkových úprav Dolná Lehota
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
1 112 089,00 € nenávratná neuvedený
13.
November
2013
Projekt pozemkových úprav Myslina
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
90 697,00 € nenávratná neuvedený
13.
November
2013
Dodatok č.3 k schvaľovacej listine nenávratného finančného príspevku č. BA00244
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
831 204,00 € nenávratná neuvedený
13.
November
2013
Projekt pozemkových úprav Hradište pod Vrátnom
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
409 200,20 € nenávratná neuvedený
13.
November
2013
Dodatok č.3 k schvaľovacej listine nenávratného finančného príspevku č. BA00249
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
1 190 305,00 € nenávratná neuvedený
13.
November
2013
Deň nasledujúci po zverejnení dodatku
Obec Šarišská Poruba
69 699,69 € nenávratná neuvedený
14.
November
2013
Možnosti integrovania zásad, nástrojov a praxe pre zvýšenie ekologickej stability krajiny, rozvoj podnikania a kvality života na území pôsobnosti MAS RUDOHORIE.
Hýľ, občianske združenie
57 900,00 € nenávratná neuvedený
14.
November
2013
Dajme šancu mladým tráviť čas Lepšie- Účelnejšie - Činorodo-Kreatívne -Akčne.
Obec Lúčka
8 214,83 € nenávratná neuvedený
28.
November
2013
Nákup lesnej techniky a strojov
VAGRICOL & Co., s.r.o.
155 143,50 € nenávratná neuvedený
3.
December
2013
Úprava verejného priestranstva v obci Kašov
Obec Kašov
19 943,35 € nenávratná neuvedený
5.
December
2013
Modernizácia farmy so zameraním na predaj produktov ŽV.
Jozef Krchňavý- SHR
34 280,00 € nenávratná neuvedený