Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Október
2012
Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa
Gréckokatolícka charita Prešov
Doplnený
1 154 286,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. Stavba
Obec Gemerská Poloma
Doplnený
6 261 139,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Splašková kanalizácia Dlhé n. Cirochou II. Etapa
Obec Dlhé nad Cirochou
Doplnený
3 081 486,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV - II. Etapa
Obec Tušice
Doplnený
3 230 974,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. Etapa
Obec Veľké Ripňany
Doplnený
4 562 859,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
ČOV a kanalizácia Dvorníky
Obec Dvorníky
Doplnený
5 972 269,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
Obec Častá
Doplnený
6 031 011,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Máj
2013
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku (NanoNet)
Medzinárodné laserové centrum
Doplnený
1 324 060,28 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Športová príprava vybraných športovcov
Slovenská basketbalová asociácia
Doplnený
5 400,00 € nenávratná Ministerstvo školstsva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
10.
September
2015
Informačný systém integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (projektová dokumentácia)
Železnice Slovenskej republiky SR
Doplnený
321 140,00 € nenávratná MDVRR SR
29.
Jún
2016
Oznámenie o zmene č. 1 Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF
Úrad vlády Slovenskej republiky
Doplnený
1 087 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
29.
September
2017
Oznámenie o zmene č. 1 Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia aimplementácie EŠIF do roku 2018
ÚV SR
Doplnený
5 030 000,00 € nenávratná ÚV SR
30.
November
2020
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.
RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.
Doplnený
154 198,05 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
November
2012
Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 - Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí
Obec Somotor
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 - Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí
Obec Pavlovce
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Revitalizácia starých studní
Obec Cigeľ
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
na prebratie ocenenia "Il Dono dell Umanita" v Miláne 30.1.2012
Slovenská humanitná rada
300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
reštaurovanie obrazu Portrét generála M. R. Štefánika od autora Juraja Kruteka, 1939, olej/plátno a na výmenu rámu uvedeného obrazu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Chránená dielňa Oravská Šúpolka
Obec Babín
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prestrešenie prameňa B. Němcovej
Obec Bacúch
4 909,00 € návratná Úrad vlády SR