Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Október
2012
Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch
Štátna ochrana prírody SR
Doplnený
2 200 488,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Rozšírenie informačného systému Policajného zboru ACHERON
Ministerstvo vnútra SR
Doplnený
3 264 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivost SR
Doplnený
3 276 664,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto
Doplnený
1 053 434,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Komunita na ceste k prosperite
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Doplnený
1 425 918,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Vstúpte k nám...
Košický samosprávny kraj
Doplnený
1 298 395,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Zemplínske Hámre - objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch
Obec Zemplínske Hámre
Doplnený
1 192 868,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
TOKAJ JE LEN JEDEN
Združenie Tokajská vínna cesta, Trebišov
Doplnený
1 340 125,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa
Obec Stratená
Doplnený
1 152 491,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa
Gréckokatolícka charita Prešov
Doplnený
1 154 286,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. Stavba
Obec Gemerská Poloma
Doplnený
6 261 139,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Splašková kanalizácia Dlhé n. Cirochou II. Etapa
Obec Dlhé nad Cirochou
Doplnený
3 081 486,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV - II. Etapa
Obec Tušice
Doplnený
3 230 974,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. Etapa
Obec Veľké Ripňany
Doplnený
4 562 859,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
ČOV a kanalizácia Dvorníky
Obec Dvorníky
Doplnený
5 972 269,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
Obec Častá
Doplnený
6 031 011,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Máj
2013
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku (NanoNet)
Medzinárodné laserové centrum
Doplnený
1 324 060,28 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Športová príprava vybraných športovcov
Slovenská basketbalová asociácia
Doplnený
5 400,00 € nenávratná Ministerstvo školstsva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
10.
September
2015
Informačný systém integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (projektová dokumentácia)
Železnice Slovenskej republiky SR
Doplnený
321 140,00 € nenávratná MDVRR SR
29.
Jún
2016
Oznámenie o zmene č. 1 Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF
Úrad vlády Slovenskej republiky
Doplnený
1 087 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky