Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
November
2012
Zdroj nízko-teplotnej energie pre Spoločenský dom v Dolnom Badíne
Obec Dolný Badín
8 563,80 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Medzibrodie nad Oravou
91 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Očová
91 299,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov XII. Univerzitné poradenské služby v prevencii užívania drog s osobitným dôrazom na problémovú konzumáciu alkoholu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9 687,00 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Budovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení
Obec Dolný Ohaj
9 993,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Dravce
91 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
MŠ a objekt mimo školskej aktivity
Obec Dubinné
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Ožďany
92 699,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Zlepšenie podmienok resocializácie abstinujúcich závislých
Hlavné mesto SR Bratislava pre (RETEST Bratislava)
23 750,00 € nenávratná ÚV SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia časti priestorov Remeselného domu
Obec Dúbrava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Sása
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Zborov nad Bystricou
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Sprístupnenie historickej kamennej pivnice v obci Fričkovce verejnosti
Obec Fričkovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Oprava budovy Požiarnej zbrojnice Gregorova Vieska
Obec Gregorova Vieska
8 558,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Obnova a zachovanie kultúrnych a historických pamiatok v obci Hervartov
Obec Hervartov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Oprava strechy Dom ľudových tradícií
Obec Hladovka
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Komunitné centrum Hlinné - dostavba
Obec Hlinné
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia a modernizácia spoločnej budovy obecného úradu, kultúrneho domu a materskej školy v Hodkovciach
Obec Hodkovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Technická rekultivácia priestorov pri budove Obecného úradu v obci Horná Mariková
Obec Horná Mariková
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Výstavba chodníka
Obec Horné Otrokovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR