Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
November
2012
Komplexná teplo-technická rekonštrukcia Materskej školy v obci Horné Trhovište
Obec Horné Trhovište
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Priestorový informačný systém Náučného chodníka obce Hrušov
Obec Hrušov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Skvalitnenie centra rehabilitácie dobudovaním sauny
Obec Chocholná - Velčice
4 131,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Stredisko osobnej hygieny a práčovne
Obec Chrámec
9 999,74 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Obecný park s detským ihriskom a pódiom
Obec Chrenovec - Brusno
3 320,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Záchrana historického objektu chtelnického kaštieľa pred jeho pokračujúcou deštrukciou – 2.etapa: Odvod dažďovej vody od múrov národnej kultúrnej pamiatky
Obec Chtelnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prístavba domu osvety
Obec Jasenovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Výstavba oddychového centra s detským ihriskom
Obec Jastrabie nad Topľou
4 411,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Viacúčelová stavba pre športové účely
Obec Jedľové Kostoľany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Riadenie a údržba ochrany životného prostredia v obci Jesenské
Obec Jesenské
5 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Nové služby v obci Komoča prostredníctvom úpravy nevyužívaného objektu školy
Obec Komoča
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Nákup traktora, fekálnej cisterny, kosačky a zmulčovača
Obec Koškovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia domu smútku Kráľovce-Krnišov
Obec Kráľovce - Krnišov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Ľudový dom Kráľovičove Kračany -Udržiavacie práce
Obec Kráľovičove Kračany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Ďalší krok k posilneniu turistických aktivít
Obec Kravany nad Dunajom
8 936,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Park zdravia a oddychu
Obec Krškany
9 990,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Plynofikácia, výmena okien a podláh kultúrneho domu Kurimany
Obec Kurimany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Nákup pracovného náradia a pomôcok, pre vytvorenia podmienok zamestnávania
Obec Lenka
4 416,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova objektu zdravotnej ambulancie v obci Lesenice
Obec Lesenice
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Havarijný stav strešnej konštrukcie budovy MŠ v Lipníku
Obec Lipník
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR