Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
November
2012
Rekonštrukcia miestneho amfiteátra
Obec Liptovská Teplička
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Ozvučenie a premietanie v amfiteátri v prírode
Obec Liptovské Sliače
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rekonštrukcia obecných šatní TJ
Obec Liptovský Ondrej
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova baníckej histórie v Ľubietovej - Aktivita 1
Obec Ľubietová
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zatraktívnenie symbolu dediny
Obec Makov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Dokončenie a dovybavenie domu smútku
Obec Malá Poľana
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Malachovský domček - záchrana a premena objektu ľudovej architektúry na obecné múzeum a klub dôchodcov
Obec Malachov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zriadenie vývarovne - obecnej kuchyne
Obec Malé Dvorníky
9 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Sušiareň ovocia v obci Málinci
Obec Málinec
8 640,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Amfiteáter v parku
Obec Maňa
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zvýšenie počtu tried v materskej škole v obci Medzany
Obec Medzany
9 870,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Komunitné centrum
Obec Miloslavov
9 977,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
November
2012
Obecný ovocinársky podnik - I. etapa sušenie ovocia a húb
Obec Muránska Dlhá Lúka
9 823,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Spoločenský objekt pri základnej škole
Obec Nacina Ves
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obecné múzeum - pamätná izba Mons.Rudolfa Baláža
Obec Nevoľné
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Výmena okien a dverí na budove Materskej školy v Nitrianskej Blatnici
Obec Nitrianska Blatnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rekonštrukcia strechy , odstránenie havarijného stavu
Obec Nižná Sitnica
9 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Lávka pre peších cez potok Mirošovec
Obec Nižný Mirošov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rozšírenie kapacít materskej školy
Obec Nová Ľubovňa
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obecná práčovňa Ohrady
Obec Ohrady
9 321,00 € nenávratná Úrad vlády SR