Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa
Gréckokatolícka charita Prešov
7 240,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. Stavba
Obec Gemerská Poloma
46 803,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Splašková kanalizácia Dlhé n. Cirochou II. Etapa
Obec Dlhé nad Cirochou
40 602,80 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov :Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV - II. Etapa
Obec Tušice
49 248,12 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. Etapa
Obec Veľké Ripňany
87 639,20 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : ČOV a kanalizácia Dvorníky
Obec Dvorníky
81 627,84 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Výstavba verejnej kanalizácie Remetské Hámre
Obec Remetské Hámre
57 180,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
Obec Častá
40 568,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce
Štátny inštitút odborného vzdelávania
53 262,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Nadácia Ekopolis
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Je východisko aj z najhorších sociálnych situácii
Nádej - Reménység, n.o.
4 783,38 € nenávratná Úrad vlady SR
5.
November
2012
Kde bolo tam bolo fajčenie škodilo Zajko
Všetko pre zdravie, o.z.
20 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Nadopuj sa športom
Laura, združenie mladých
2 711,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Chráň sa sám
Občianske združenie Odyseus
15 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Rodinná terénna terapia
NELEGÁL
5 284,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
SOM ZÁVISLÝ?(Nájdite odpoveď na otázku Vášho temnejšieho Ja"
STOP DROGY, Občianske združenie
40 000,00 € návratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Povedzme hlasné nie
Mesto Žilina
2 880,40 € nenávratná ÚV SR
5.
November
2012
Pomáhajme si navzájom
Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu
6 646,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
November
2012
Nemám čas na drogy
Mesto Trstená
9 375,00 € nenávratná ÚV SR
5.
November
2012
Tvoja správna voľba
Mesto Tvrdošín
5 985,00 € nenávratná ÚV SR