Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Október
2012
Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV - II. Etapa
Obec Tušice
Doplnený
3 230 974,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. Etapa
Obec Veľké Ripňany
Doplnený
4 562 859,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
ČOV a kanalizácia Dvorníky
Obec Dvorníky
Doplnený
5 972 269,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
Obec Častá
Doplnený
6 031 011,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce
Štátny inštitút odborného vzdelávania
3 656 108,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto
12 308,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Komunita na ceste k prosperite
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
7 240,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Vstúpte k nám...
Košický samosprávny kraj
3 077,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Zemplínske Hámre - objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch
Obec Zemplínske Hámre
19 638,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : TOKAJ JE LEN JEDEN
Združenie Tokajská vínna cesta, Trebišov
18 824,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Prešov - regionálna turistická destinácia
Mesto Prešov
11 471,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Budovanie kapacít a konkurencieschopnosti turizmu v Prešovskom kraji
Prešovský samosprávny kraj
16 199,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa
Obec Stratená
22 715,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa
Gréckokatolícka charita Prešov
7 240,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. Stavba
Obec Gemerská Poloma
46 803,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Splašková kanalizácia Dlhé n. Cirochou II. Etapa
Obec Dlhé nad Cirochou
40 602,80 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov :Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV - II. Etapa
Obec Tušice
49 248,12 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. Etapa
Obec Veľké Ripňany
87 639,20 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : ČOV a kanalizácia Dvorníky
Obec Dvorníky
81 627,84 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Výstavba verejnej kanalizácie Remetské Hámre
Obec Remetské Hámre
57 180,00 € nenávratná Úrad vlády SR