Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
November
2012
Záchrana historického objektu chtelnického kaštieľa pred jeho pokračujúcou deštrukciou – 2.etapa: Odvod dažďovej vody od múrov národnej kultúrnej pamiatky
Obec Chtelnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prístavba domu osvety
Obec Jasenovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Výstavba oddychového centra s detským ihriskom
Obec Jastrabie nad Topľou
4 411,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Viacúčelová stavba pre športové účely
Obec Jedľové Kostoľany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Riadenie a údržba ochrany životného prostredia v obci Jesenské
Obec Jesenské
5 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Nové služby v obci Komoča prostredníctvom úpravy nevyužívaného objektu školy
Obec Komoča
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Nákup traktora, fekálnej cisterny, kosačky a zmulčovača
Obec Koškovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia domu smútku Kráľovce-Krnišov
Obec Kráľovce - Krnišov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Ľudový dom Kráľovičove Kračany -Udržiavacie práce
Obec Kráľovičove Kračany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Ďalší krok k posilneniu turistických aktivít
Obec Kravany nad Dunajom
8 936,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Park zdravia a oddychu
Obec Krškany
9 990,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Plynofikácia, výmena okien a podláh kultúrneho domu Kurimany
Obec Kurimany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Nákup pracovného náradia a pomôcok, pre vytvorenia podmienok zamestnávania
Obec Lenka
4 416,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova objektu zdravotnej ambulancie v obci Lesenice
Obec Lesenice
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Havarijný stav strešnej konštrukcie budovy MŠ v Lipníku
Obec Lipník
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rekonštrukcia miestneho amfiteátra
Obec Liptovská Teplička
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Ozvučenie a premietanie v amfiteátri v prírode
Obec Liptovské Sliače
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rekonštrukcia obecných šatní TJ
Obec Liptovský Ondrej
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova baníckej histórie v Ľubietovej - Aktivita 1
Obec Ľubietová
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zatraktívnenie symbolu dediny
Obec Makov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR