Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
November
2012
Dokončenie a dovybavenie domu smútku
Obec Malá Poľana
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Malachovský domček - záchrana a premena objektu ľudovej architektúry na obecné múzeum a klub dôchodcov
Obec Malachov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zriadenie vývarovne - obecnej kuchyne
Obec Malé Dvorníky
9 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Sušiareň ovocia v obci Málinci
Obec Málinec
8 640,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Amfiteáter v parku
Obec Maňa
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zvýšenie počtu tried v materskej škole v obci Medzany
Obec Medzany
9 870,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Komunitné centrum
Obec Miloslavov
9 977,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Spoločenský objekt pri základnej škole
Obec Nacina Ves
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obecné múzeum - pamätná izba Mons.Rudolfa Baláža
Obec Nevoľné
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Výmena okien a dverí na budove Materskej školy v Nitrianskej Blatnici
Obec Nitrianska Blatnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rekonštrukcia strechy , odstránenie havarijného stavu
Obec Nižná Sitnica
9 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Lávka pre peších cez potok Mirošovec
Obec Nižný Mirošov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rozšírenie kapacít materskej školy
Obec Nová Ľubovňa
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obecná práčovňa Ohrady
Obec Ohrady
9 321,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zastrešenie a prestavba pódia prírodného amfiteátra
Obec Ochodnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
EuroMiniHokejLiga-minihokejová liga pre deti do 10rokov
Mgr.Ľubomír Líška
10 000,00 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Rekonštrukcia budovy Klub dôchodcov
Obec Opiná
6 215,02 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Centrum ZDM
Obec Oravská Polhora
8 401,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Výroba tradičných vidieckych pochutín a jedál
Obec Oreské
5 530,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
IZBA STARÝCH MATERÍ
Obec Párnica
9 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR